Oct 14, 2020

TEMA SKÄRANDE: Utbildning hos Stenbergs


Stenbergs erbjuder ett brett utbud av utbildningar inom programmering och service.

Att känna till maskinerna, deras funktioner, uppbyggnad och hantering är en viktig del av varje maskinoperatörs kompetens. Ökade kunskaper ger effektivare produktion och en bättre samt säkrare arbetsmiljö.
Stenbergs Akademien Rekrytering:
Är rätt person på rätt plats?
• Vi hjälper er att hitta potentialen bland personalen
• Vi hjälper er att validera operatörens nivå vid rekrytering
• Vi hjälper er med kompetensinventering
Kanske finns den mest lämpade maskinoperatören i befintlig organisation.
Vi kan bistå vid rekrytering med att validera den arbetssökande och även erbjuda utbildning. Ställer ni rätt frågor? Det gör vi, och tillsammans med ett valideringsverktyg hittar vi utvecklingsområdena hos individen. Vi erbjuder utefter valideringsresultat ett förslag på utbildningspaket för att fylla eventuella kunskapsluckor. 
Max 8 deltagare/testtillfälle
Anmäl intresse till:
Martin Thärn 036-30 44 54, Malin Sandberg 036-30 44 16 e-post: kurs@stenbergs.se
_______________________________________________________
Stenbergs Akademien Nivåtester:
Exempel 1. Johan Stålhand
Anställd på företaget, har jobbat som maskinoperatör på företaget i flera år. Klarade alla delar utom Ritningsläsning.
Utbildningspaket för Johan: 
• Handhavande och programmering
• Självstudier med webbkurser i olika områden
• Validering och repetition
Exempel 2. Lena Granström
Anställd på företaget som montör, känner till arbetsprocessen och produkten, har inte jobbat som maskinoperatör tidigare. Klarade alla delar utom Skärteknik, Materiallära, Ritningsläsning, ISOprogrammering, Maskiner och
produktionsutrustning i ng.
Utbildningspaket för Lena: 
• Handhavande och programmering
• Självstudier med webbkurser i olika områden
• Validering och repetition
Exempel 3. Oliver Svensson
Arbetsförmedlingen/bemanningsanställd (kommer från externt företag], inte jobbat på en maskinverkstad tidigare.
Klarade matematik samt bägge språkdelarna. Behöver komplettering i samtliga tekniska delmoment.
Kommer behöva köra mycket maskin för att få den praktiska känslan samt teori både på Stenbergs och med hjälp av samarbetspartners samt självstudier.
Utbildningspaket för Oliver: 
• Handhavande och programmering
• Självstudier med webbkurser i olika områden
• Validering och repetition
Anmäl intresse till
Martin Thärn 036-30 44 54, Malin Sandberg 036-30 44 16 e-post: kurs@stenbergs.se
____________________________________________________________________________________
Stenbergs Akademien Avancerad Nivå:
Utbildningens syfte 
• Självständighet från ritning till färdig produkt.
• Lära sig funktioner i maskinen och nyttja dem på bästa vis.
• Djupare förståelse i skärmetod och verktygsval.
• Ökad kostnadsmedvetenhet (verktygsförslitning, cykeltid, ställtid, kassation).
• Relation med Stenbergs. Vi finns här för er. 
Utbildningens innehåll i 5 steg om totalt 6 veckor. 
1. Mätteknik/ritningsläsning. Skärteknik, räkna skärdata och skärkraft
Kräver produktionserfarenhet.
2. Programmeringskurs, svarv/fräs. Högre nivå än standardkurs och/eller dialogprogrammering. Förstudie på hemmaplan.
Kräver att teknikern självständigt från ritning kan skapa ett ISO-program. Stenbergs ordinarie programmeringsutbildning är lagom startnivå.
3. Handhavande med fokus på produktionssäkerhet, kvalite och cykeltid, samt maskinkontroll (är maskinen rak och nollpunktssättn i ng).
Kräver grundläggande handhavandekunskaper.
4. Funktioner. Genomgång av standardfunktioner som 1-Map, skärkraftsövervakning, cykeltidsreduktion, spindeloccilering, Suite och användbara parametersättningar. Programmering med
variabler, macron och IF-satser.
Kräver goda handhavande och programmeringskunskaper.
5. lgångkörning med metodval och cykeltidsberäkning, fokus på cykeltid och kvalitetskrav. 2 veckor.
Intresseanmälan görs till:
Martin Thörn 036-30 44 54, Malin Sandberg 036-30 44 16 e-post: kurs@stenbergs.se
_______________________________________________________________________
Stenbergs Akademien Basnivå:
Utbildningens syfte
• Höja nivån och utveckla operatören med hög fokus på kvalité och säkerhet.
• Skapa en djupare förståelse i tillverkningsprocessen.
• Effektivitet i arbetet.
• Medvetenhet gällande skötsel och underhåll.
• Säkerhet kring maskinen och tryggt handhavande.
• Bygga nätverk av tillgänglig kompetens, mentorskap.
• Kostnadsmedvetenhet (verktygsförslitning, cykeltid, ställtid, kassation).
• Ökad lönsamhet.
Utbildningssteg
SKTC Teoritest - grönt kort
Skapa GAPanalys och lämna kostnadsförslag
Utbildning/självstudier
Validering
Certifiering - Grönt kort
Återkoppling och förslag på fortbildning
Intressanmälan görs till:
Martin Thörn 036-30 44 54, Malin Sandberg 036-30 44 16
e-post: kurs@stenbergs.se  • May 7, 2021

    Streama film i Polestar 2

    Reportage Elbilstillverkaren satsar på streaming, Spotify och din egen smartphone som bilnyckel.
    77
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT