Sep 17, 2019

Teknikkonsulten vinstvarnar


Vd lämnar.

Teknikkonsulten Projektengagemang förutser lägre Q3-resultat än väntat. Samtidigt meddelar företaget att Per Hedebäck, vd och koncernchef, har sagt upp sig och meddelat styrelsen att han kommer att lämna bolaget för annat uppdrag. Det framgår av ett pressmeddelande. 

Projektengagemangs styrelseordförande, Per-Arne Gustavsson, har av styrelsen utsetts till tillförordnad vd och koncernchef från och med idag den 17 september. Per Hedebäck kommer att stå till bolagets förfogande under hösten. Rekrytering av ny vd och koncernchef inleds omgående.

Det tredje kvartalets EBITA-resultat beräknas bli cirka 20 MSEK lägre än föregående år på grund av låg debiteringsgrad under augusti och första hälften av september. 

– Resultatutvecklingen för Projektengagemang har under augusti och första hälften av september varit påverkad av lägre debiteringsgrad jämfört med föregående år inom flera av våra divisioner. Detta innebär att vi redan nu kan konstatera att vi inte kommer att nå den planerade resultatnivån för det tredje kvartalet och därmed inte heller helåret 2019. Utvecklingen hittills under det tredje kvartalet beror framförallt på att några större projekt kommit igång senare än planerat. Därutöver har resultatet påverkats av omstruktureringskostnader inom affärsenheten för management consulting, säger Per-Arne Gustavsson, styrelseordförande och tillförordnad VD och Koncernchef för Projektengagemang.

Det lägre än förväntade resultatet under augusti och första hälften av september innebär att Projektengagemangs EBITA- resultat för det tredje kvartalet kommer att vara cirka 20 MSEK lägre än föregående års samt att EBITA-resultatet för helåret 2019 kommer att vara lägre än föregående års resultat. Tidigare bedömning, som omnämndes i VD-kommentaren i delårsrapporten för det andra kvartalet 2019, var ett förväntat EBITA-resultat för helåret 2019 i linje med eller något bättre än föregående år.

– Vi har idag mottagit Per Hedebäcks avskedsansökan och besked att han väljer att lämna Projektengagemang för annat uppdrag. Jag vill tacka Per för hans insatser i arbetet med att etablera en gemensam plattform för fortsatt tillväxt för Projektengagemang. Styrelsens och ledningens högsta prioritet är att förbättra koncernens lönsamhet. De sälj- och kostnadsinitiativ som inletts under året fortskrider enligt plan och vi kommer att se över om ytterligare initiativ behövs för att förbättra lönsamheten, tillägger Per-Arne Gustavsson.

– Min tid som VD för Projektengagemang har varit utvecklande och händelserik. Jag har fått lära känna fantastiska medarbetare och få ta del av intressanta kunduppdrag och vill tacka alla för samarbetet under de senaste åren, säger Per Hedebäck.

Projektengagemang publicerar delårsrapporten för det tredje kvartalet 2019 fredagen den 8 november.
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT

 • Reportage

  Familjen Schmidt som i skärande bearbetning

  När Reinar var 7 år svarvade han häftstift medan brodern Erik, 5 år, matade stången från hallen. Idag arbetar tre generationer i familjeföretaget där gängverktyg alltid har varit huvudprodukten.
  346
 • John Ericson MAF Reportage

  Säljaren som blev vd

  Redan som nybakad ingenjör fick han anställning som säljare på maskinhandelsföretaget. Idag är han vd och sätter upp riktlinjerna, men han är inte den som detaljstyr.
  428

 • Teknik

  Nya ATOS 5 Airfoil

  GOM har tagit fram en ny sensor med kort mätavstånd vilket passar bra till bland annat mätning av blad och liknande detaljer.
  14
 • Teknik

  Laserrök - ett hälsofarligt ämne

  Lasermärkning, lasergravering, lasersvetsning med flera är tekniker som vi alla känner till, men hur många av oss känner till att laserröken är ett hälsofarligt ämne?
  29