Jun 26, 2019

Teknikföretagen i Almedalen


Under årets Almedalsvecka kommer Teknikföretagen att adressera flera av januariavtalets förslag och EU:s utmaningar.

Teknikföretagen är på plats med representanter från Sveriges små, medelstora och allra största företag, med experter, politiker och motparter. Allt för att se till att vi lever upp till kärnan i vårt uppdrag – att värna och stärka Sveriges konkurrenskraft.

Måndag 1 juli
Ger skrotad LAS fler jobb?
Lagen om anställningsskydd (LAS) utformades 1974 för att lösa de problem som ansågs finnas på 1960-talets arbetsmarknad och med de värderingar som gällde på 1970-talet. Men förutsättningarna har förändrats, finns det bättre sätt att skapa fler jobb och större trygghet på dagens arbetsmarknad?

Medverkar gör bland annat Ylva Johansson, arbetsmarknadsminister (S), och Mats Green, arbetsmarknadspolitisk talesperson (M).

Tid: 13:00 - 14.00

Plats: Techarenan (Strandvägen H530)

Utan exporten stannar Sverige – en förnyad exportstrategi för Sverige 
I fjol exporterade svenska företag för drygt 2 200 mdkr. En betydande del av vårt välstånd kommer alltså från att Sverige är konkurrenskraftigt över tid. När regeringen ska utforma en ny exportstrategi måste exportindustrin involveras tidigt för att säkra att vi är det även i fortsättningen.

Medverkar gör bland annat Niklas Johansson, Statssekreterare hos utrikeshandelsministern (S), och Johan Hervéus, Exportchef, Regin.

Tid: 15:00 - 16:00

Plats: Techarenan (Strandvägen H530)

Tisdag 2 juli
Teknikindustrin ställer om - men gör högskolan det?
Högskolan har en avgörande roll för att möta teknikindustrins behov av kvalificerad kompetens, men håller högskolan jämna steg med industrins innovationstakt? Företagen står inför stora förändringar kopplat till digitalisering och teknikskiften, hur påverkar dessa kompetensbehoven och synen på kompetens i företagen. Är den synen speglad i vårt utbildningsystem?

Medverkar gör bland annat Matilda Ernkrans, minister för högre utbildning och forskning (S), och Marie-Louise Hänel Sandström, riksdagsledamot (M).

Tid: 09:00 - 10:00

Plats: Techarenan (Strandvägen H530)

Alla pratar om en skattereform - men visst behövs flera
Hur påverkar skatter näringslivets konkurrenskraft? Hur står sig svenska skatter i jämförelse med omvärlden? På vilka områden är det mest angeläget med reformer? Hur ser företrädare för industrin på skattefrågorna? Många talar om skattereform men vad är det som egentligen behöver åtgärdas?

Medverkar gör bland annat Niklas Wykman, Andre v ordf, SkU (M), och Therése Lindström, VD, Imsevimse.

Tid: 10:30 - 11:30

Plats: Svenskt Näringslivs trädgård (Hamngatan 1)

Arbetsförmedling under omdaning
Arbetsförmedlingen går igenom en genomgripande förändring och är en av de mest centrala reformområdena i 73-punktsprogrammet. Redan år 2021 ska reformen vara på plats, bland annat med ett nytt system för fristående aktörer. Hur lyckas vi att komma i mål med vår tids största förvaltningsreform?

Medverkar gör bland annat Maria Mindhammar, överdirektör, Arbetsförmedlingen, och Alireza Akhondi, riksdagsledamot (C).

Tid: 11:00 - 12:00

Plats: Techarenan (Strandvägen H530)

Onsdag 3 juli
Cyberhotet mot Sverige ökar
Priset av att ligga i digitaliseringens framkant är att Sverige och svenska företag dagligen utsätts för alltmer avancerade cyberattacker. Samtidigt som säkerhetsaspekten blir allt viktigare måste vi värna om vår position i framkant. Hur gasar och bromsar vi samtidigt? Vad måste regeringen göra?

Medverkar gör bland annat Pia Sandvik, VD, RISE, och Hanna Stjärne, VD, SVT.

Tid: 10:00 - 11:00

Plats: Techarenan (Strandvägen H530)

Kompetensutvisningar eller kanelbullar?
Det råder stor brist på kompetens inom it- och teknikyrken – rekrytering från tredje land är ett måste för våra företag. Men samtidigt som kompetensutvisning blivit ett svenskt nyord har våra konkurrentländer lanserat strategier för att locka till sig de talanger våra företag skriker efter. 

Medverkar gör bland annat Ibrahim Baylan, näringsminister (S), och Håkan Samuelsson, VD, Volvo Cars.

Tid: 11:00 - 12:00

Plats: Techarenan (Strandvägen H530)

Vart är konjunkturen på väg?
Många bedömare menar att den rekordlånga högkonjunkturen nu passerat toppen. Är det så eller håller de goda tiderna i Sverige och globalt i sig ett tag till? Om det vänder nedåt, vilka åtgärder har Riksbanken och andra aktörer i sin verktygslåda att ta till? 

Medverkar gör bland annat Henry Olsson, vice riksbankschef, Riksbanken, och 
Mats Kinnwall, chefekonom, Teknikföretagen.

Tid: 13:00 - 13:50

Plats: Deloittes trädgård (Strandgatan 22)
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT