Teknikföretagen Mats Kinnwall

Mats Kinnwall. Foto: Teknikföretagen.

May 12, 2020

Teknikföretagen spår kraschlandning


Men huvudscenariot följs av en rejäl rekyl, förutsatt snabba insatser från politikerhåll.

Kraschlandning följt av en rejäl rekyl. Det är huvudscenariot när Teknikföretagen presenterar sin syn på utvecklingen av den ekonomiska konjunkturen i en ny konjunkturprognos. Positiva signaler från ekonomi och politik förenat med en fortsatt dämpad smittspridning krävs för att stötta det scenariot, som i botten vilar på att global BNP åter börjar stiga under det tredje kvartalet.

– Den ekonomiska tvärniten beror inte på viruset i sig utan på de politiska motåtgärderna. Det krävs snabba insatser för att få igång Sveriges lamslagna ekonomi. Därför presenterar Teknikföretagen i samband med vår nya konjunkturprognos en agenda med åtgärdsförslag som syftar till att omedelbart få igång svensk industrin och landets ekonomi igen. Företagens långsiktiga överlevnad hänger på att privat efterfrågan kommer igång igen och det är nu, säger Mats Kinnwall, chefekonom på Teknikföretagen.

I konjunkturrapporten sammanfattar Teknikföretagen läget och presenterar tre scenarier, varav ett huvudscenario.

Industriproduktionen i Sverige förväntas minska med 10 procent i år. För teknikindustri räknar Teknikföretagen med att produktionen minskar med 15 procent, enligt sitt huvudscenario. I ett alternativscenario, L-scenario med en andra våg av ökad global smittspridning, räknar man med att produktionen i Sveriges teknikindustri minskar med 22 procent i år, vilket i så fall börjar närma sig finanskrisen år 2009 på minus 27 procent.

Maskin- och motorfordonsindustri utgör en tredjedel av tillverkningsindustrins förädlingsvärde (något högre med baktande av leverantörseffekter) och 60 procent av teknikindustrin. Självfallet blir negativa återverkningar från dessa två branscher betydande. Teknikföretagen räknar med att produktionen i fordonsindustrin minskar med 25 procent i genomsnitt i år.

Visserligen startar nu fordonsindustrin upp på vårkanten, men tidigare produktionsnivåer är inte realistiskt att nå hur mycket vi än önskar, skriver Teknikföretagen i rapporten. Detta medför också negativa effekter för leverantörer inom metallvaror, gummi- och plast och i viss omfattning metall- och stålverk. Produktionen i metallvaruindustrin bedöms minska med 12 procent.

Maskinindustrin i Sverige är i hög grad beroende av tillväxten i globala investeringar. Produktionen i maskinindustrin bedöms minska med 13 procent i år. Tillverkare inom medicinteknik förväntas visa positiv tillväxt, liksom i någon mån delar av elteknikindustrin som riktar sig mot energisektorn. Det kräver dock att dessa tre branscher inte påverkas nämnvärt av komponent- och /eller distributionsstörningar.

Givet vårt antagande om att världsekonomin gradvis kvicknar till, bedöms produktionen i Sveriges teknikindustri öka med 12 procent nästa år och industrin sammantaget med sju procent, skriver Teknikföretagen och påpekar samtidigt att deras bedömningar i år och nästa år, i Sverige, globalt och för övriga länder, i allra högsta grad är osäkra.

En rad åtgärdsförslag

I rapporten presenterar Teknikföretagen även en rad åtgärdsförslag som syftar till att få igång svensk industri och ekonomi så snart som möjligt. På agendan står bland annat omfattande program med immunitetstestning, investeringspremier på fordon, rätt till avdrag för kompetensutveckling under korttidsarbete, åtskillnad mellan aktieutdelning och korttidsarbete samt höjda rotavdrag

Konjunkturrapporten och en filmad presentation finns publicerad på www.teknikforetagen.se där chefekonom Mats Kinnwall samtalar med Unionens chefsekonom Katarina Lundahl om det ekonomiska läget och vägen ut ur krisen.
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT