May 6, 2019

Svets 4.0


Svetsning har länge varit föremål för automation och enligt någon källa lär huvuddelen av världens robotar arbeta med just svetsning.När världen digitaliseras är svetsbranschen också långt framme i den utvecklingen och tar bruk av informationsteknologin.

– Det händer mycket inom det området, säger Jerry Magnusson på Axson. Framför allt gällande efterkontroll och bevakning av pågående svetsning.

Jerry Magnusson, Axson.

Jerry Magnusson, Axson.

De flesta svetsmaskinleverantörerna har system för att hantera och analysera data. ESABs heter WeldCloud, Kempiis heter WeldEye – och Axsons heter...

– WeldCube. Det går att bygga i olika nivåer. Nivå ett ligger i strömkällan, på nivå två sparar man det man gjort och i nivå tre sätter man in limitgränser som bevakar under processen. På nivå fyra lägger man in detaljspårning.
Syftet är naturligtvis bland annat kvalité, men inte bara.

– Kvalitetshöjande kan man säga att nivå tre är, eftersom man där kan bevaka processen under drift.
– Men framför allt handlar det om ekonomi. Att få bra underlag för vad svetsandet kostar, att man dokumenterar enskild individ så man har processresultat till slutkund. Gör man exempelvis tankar är det intressant att veta att tanken med det här sertienumret är kört med de parametrarna.

– Systemet samlar så mycket data och är så omfattande att få använder allt. Man kan ta ut statistiken för att vinna ekonomiska fördelar.
– Exempelvis kan man använda det för förebyggande underhåll. Man kan exempelvis se att det är mest ekonomiskt att byta trådledare efter åtta timmar, eftersom man i statistiken kan se att den stationen som gör det har högst tillgänglighet, exempelvis.

Kontroll över allt
– Tack vare digitaliseringen kan man få en helhetssyn över verksamheten. Har man många produktionsenheter kan man se alla i samma vy och gröna bockar berättar vilka stationer som är i drift.
– Man kan även flytta kvalitetssäkrade parametrar från exempelvis en fabrik i Polen till en i Sverige med ett knapptryck.

– Vi kan sitta här och göra ett prov i Österrike och göra en kopia och klippa in det hos en kund i Sverige.
– När man loggar in via datorn har man enorm kontroll.

Den här utvecklingen har gått väldigt fort. Molntjänster är trots allt inte så gamla.
– Det är inte alls länge sedan man var tvungen att ta med sig en bärbar dator och gå ner och plugga in sig på ett kretskort. Idag har alla svetsmaskiner nätverksuttag och alla har egna IP-adresser.
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT