Foto: Sveriges Ingenjörer.

Jan 30, 2019

Sveriges Ingenjörer fler än någonsin


Landets största akademikerförbund fortsätter växa.

Förra året ökade Sveriges Ingenjörer sitt medlemsantal med drygt 2 800 och hade vid årsskiftet 151 480 medlemmar.

– Fler medlemmar innebär att fler ser värdet av medlemskap i Sveriges Ingenjörer. Det sporrar förbundet att jobba ännu hårdare med att driva ingenjörernas frågor, inte minst inför de förhandlingar som väntar med avtalsrörelsen 2020 och kring arbetsrätten, säger Ulrika Lindstrand, förbundsordförande Sveriges Ingenjörer.

Ulrika Lindstrand - Sveriges Ingenjörers förbundsordförande/foto: Pernilla Pettersson

Sveriges Ingenjörer, som är landets största akademikerförbund, hade under fjolåret en stabil medlemsutveckling. Vid årsskiftet uppgick det totala medlemstalet till 151 480. Det är en ökning med mer än 2 800 medlemmar.

Den största procentuella medlemstillväxten 2018 skedde bland medlemsgruppen studenter.

– Att växa starkt bland ingenjörsstudenter är extra glädjande. Det ökar vårt framtidsfokus i det fackliga arbetet och stärker ytterligare vårt engagemang i hållbarhetsfrågor, säger Ulrika Lindstrand.

Sveriges Ingenjörers medlemssiffror 2018:

  • 31/12 hade förbundet 151 480 medlemmar
  • Under hela år 2018 ökade det totala antalet med 2 857 medlemmarLoading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT