Bergborrkrona i Vibenite® 480; samarbete med Epiroc. Foto: VBN.

Dec 3, 2018

Svenskt företag lanserar ny typ av hårdmetall


Efter år av forskning: En hårdmetall som produceras i den form kunden önskar, utan sintring eller skärande bearbetning, en patenterad legering som tål 750°C värme.

VBN Components, Uppsalaföretaget som 2017 gav oss ”Världens Hårdaste Stål”, lanserar återigen en milstolpe inom materialutveckling. Efter flera års forskning står den patenterade hårdmetallen Vibenite® 480 klar.

Legeringen är rostfri, samt extremt värme- och nötningstålig. Att den framställs genom additiv tillverkning / 3D-printning är absolut banbrytande. Det möjliggör komplexa former på industriella verktyg och komponenter, minimerar materialsvinn och reducerar miljöbelastningen till ett absolut minimum.

-Det är en speciell glädje för mig som materialutvecklare att presentera en så pass banbrytande nyhet inom hårdmetallområdet. Vi bläddrar till nästa sida i boken om Sveriges materialhistoria, säger Ulrik Beste, Tekn. Dr. och Teknisk Chef på VBN Components AB.

Ökad produktivitet och minskad miljöbelastning

Vibenite® 480 baseras på metallpulver som tillverkats genom storskalig, industriell gasatomisering. Detta minimerar både kostnader och miljöbelastning. Det nya materialet kombinerar segheten från pulvermetallurgiska snabbstål (PM-HSS) med värmetåligheten från hårdmetaller (eng. cemented carbides) och därför har denna nya materialgrupp fått namnet hybridkarbid (eng. hybrid carbide). Inom 3D-printning har det länge eftersträvats att kunna framställa legeringar med höga halter av karbider, vilket VBN Components nu, mer än någonsin, visar att de behärskar. Deras Vibenite® 480 har en karbidhalt på ~65%, vilket gör den segare än vanliga hårdmetaller och därför passande för mer komplexa detaljer.

Borrning, svarvning och fräsning behövs inte längre. Pulverblandning, torkning, pressning, och sintring blir överflödigt. Vibenite® 480 nischar sig både mot applikationer där stål normalt används, men där effektiviteten i produktionen kan öka vid byte till hårdmetall, samt mot applikationer i hårdmetall med komplex geometri.

Praktiskt betyder detta att metallskärande verktyg som idag framställs genom bearbetning av stålstång skulle kunna ersättas av hybridkarbiden, med följden att verktygen sedan kan köras mycket fortare tack vare ökad värmetålighet. Vid 3D-printning av Vibenite® 480 kan man, utöver komplexa former, också producera mycket större delar i ett och samma stycke, än med traditionell hårdmetallteknik. Detta ökar användningsområdet och gör det även lätt att framställa prototyper; det går att printa 1, 10 eller 1000 detaljer från samma eller olika ritningar.

-Vi har lärt oss enormt mycket om hur man 3D-printar legeringar med höga karbidhalter och ser att det finns mycket mer att göra inom området. Vi har öppnat ett processfönster där en rad nya material kan tas fram, säger Martin Nilsson, VD på VBN Components.

VBN Components teknik ger betydligt kortare ledtider och högre prestanda, samt en betydande miljövinst genom stora materialbesparingar och minskade transporter. Materialet lämpar sig väl för produkter med extrema krav på nötnings- och värmetålighet, såsom verktyg för varmformning, pressgjutning, klippning och träbearbetning.

Bergborrning är en annan given applikation där VBN Components redan har startat ett samarbete med det svenska företaget Epiroc.

VBN Components kommer bjuda in s.k. early adopters, de som vill vara först ut med att dra nytta av fördelarna med denna teknik, till en webkonferens. Vid intresse att delta, eller för att få veta mer om materialet, maila info@vbncomponents.com

https://vbncomponents.se/video/

 

Den nya typen av hårdmetall Vibenite® 480 kan ses som en oslipad diamant. Den slutliga produkten växer fram i samarbete med kundens design vilken möjliggörs genom additiv tillverkning. Foto: VBN.

 
 • Nov 26, 2020

  Fler stora exportföretag ser en ljusning

  Nyheter De stora exportföretagen visar på en stark återhämtning och det finns gott om kapital på marknaden, säger Jens Hedar på Svensk Exportkredit.
  0
 • Nov 25, 2020

  Industrins reformagenda överlämnad idag

  Nyheter 12 reformpunkter överlämnade till näringsminister Ibrahim Baylan - så ska Sverige senast år 2025 rankas som ett av världens fem mest konkurrenskraftiga länder.
  23
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT