Foto: ABB

Oct 23, 2017

Svenska teknikkoncerner anställer runt om i världen – även i Sverige


Svenska teknikkoncerners anställda utomlands fortsatte att öka 2016 och sysselsättningen utomlands har ökat med över 200 000 personer sedan 2006.

Antalet anställda globalt uppgår nu till över 700 000 personer. För andra året i följd ökade teknikkoncernernas antal anställda i Sverige. Däremot minskade deras anställda i Brasilien, Kina, Ryssland och USA under 2016. En intressant notering är att antalet anställda i Kina minskade för andra året i rad trots bilindustrins fortsatta framgångar.

Det sammanlagda antalet anställda i de svenska teknikkoncernerna globalt ökade med omkring 6 000 personer och uppgick för första gången till över 700 000 medarbetare. För andra året i följd ökade teknikkoncernernas antal anställda i Sverige och överstiger nu 109 000 personer, motsvarande 15,6 procent av de undersökta koncernernas samtliga anställda. Ökningen beror framförallt på motorfordonsindustrin, som har stor verksamhet i Sverige. Det och mycket mer framgår av en ny undersökning från Teknikföretagen av utvecklingen i 31 ledande svenska teknikkoncerner under perioden 2006 till och med år 2016.

–  Tack vare en gynnsam marknad och lägre lönekostnader på växande marknader har det blivit fördelaktigt att producera där. Det har gjort att koncernerna har  vuxit mer utomlands än i Sverige under en längre period. Kina har varit ett av de länderna där antalet anställda har vuxit som mest men under 2016 minskade teknikkoncernerna återigen deras antal anställda i landet. Detta trots bilindustrins fortsatta framgångar. Den stora ökningen utanför Sverige har visat på en framgångsrik expansion internationellt, en expansion som också resulterat i många fler jobb i Sverige där just bilindustrin är ett utmärkt exempel, säger Christian Jönsson som sammanställt Teknikföretagens rapport. 

– Den anmärkningsvärda tillväxten av antal anställda i Indien fortsatte dock under 2016. En intressant notering är att de svenska teknikkoncernernas anställda i Indien och Kina tillsammans nästan utgör ett lika stort antal anställda som de har i Sverige, avslutar Christian Jönsson.

Rapporten bifogas och finns även på www.teknikforetagen.se .

(I rapporten finns de 31 ingående företagen listade.)

För mer information, kontakta:

Anders Rune, chefekonom 08-782 08 36, 070-585 53 01

Christian Jönsson, rapportens författare 070-286 59 19
    Annons
  • Därför ska du återvinna ditt guld

    Återvunnet guld ger 200–4000 gånger mindre koldioxidavtryck än guld brutet ur gruvor. Marknadsför du att du återvinner och återanvänder guld? Om inte är det hög tid att börja.
    0
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT