Annika Persson, affärsutvecklare på Svenska Mässan. Foto: Svenska Mässan.

Mar 28, 2019

Svenska Mässan tar plats på världsscenen i Hannover


Sverige är partnerland till årets Hannover Messe, världens största industrimässa och för Svenska Mässan är det dessutom startskottet för ett unikt strategiskt samarbete.

Nästa vecka riktas världens blickar mot svensk industri och innovation. Svenska Mässan medverkar med en automationspaviljong, och sjösätts ett unikt strategiskt samarbete mellan Svenska Mässan och Hannover Messe.

– Detta är ett fantastiskt tillfälle att exponera svensk industri, fullt i jämförelse med en världsutställning, menar Annika Persson, affärsutvecklare på Svenska Mässan, som är högst delaktig i den gigantiska satsningen.

Business Sweden står för den svenska nationalpaviljongen på 1 200 kvadratmeter, som ska visa alla Sveriges styrkeområden. Temat är Sweden Co-Lab, med 110 partners där industriföretag, startups, politiker och akademi medverkar.

Dessutom blir det två svenska satellitpaviljonger. Den ena med fokus på energifrågor, i Energimyndighetens regi. Den andra är en automationspaviljong på 100 kvadratmeter, med temat Digimania, som Svenska Mässan och Automation Region står bakom. Automation Region, med bas i Västerås, är det största nätverket kring automation och digitalisering i Sverige.

– Vi har ett starkt och långvarigt samarbete kring flera av våra viktigaste mässor. Det var därför logiskt för oss att göra en gemensam satsning i Hannover, förklarar Annika Persson.

I paviljongen medverkar ett dussintal startups och flera investerare finns på plats. Under rubriken Invest in Sweden arrangerar Business Sweden och Invest in Stockholm en ”fireside chat” där olika affärslösningar visas upp och diskuteras. Dessutom väntas delegationer från bland annat Tyskland och Frankrike.

– Intresset är väldigt stort för svenska kluster och samverkan B2B. Det handlar både om hur vi ska kunna stärka samverkan mellan våra länder, men också mellan olika innovationskluster. Med syftet att få till stånd innovativa samarbeten, forskningsprojekt och investeringar, säger Annika.

Samtidigt blir automationspaviljongen startskottet för ett djupare samarbete mellan Svenska Mässan och Hannover Messe, som under en längre tid diskuterat ett strategiskt partnerskap. Samarbetet kommer att sjösättas under årets Hannover Messe.

– För oss handlar det om en strategiskt viktig satsning. Svenska Mässan har den största portföljen av industrimässor i Sverige. Hannover Messe speglar flera av dem, till exempel Scanautomatic, ProcessTeknik, Underhållsmässan och Elfack. För Svenska Mässans del innebär det att vi får tillgång till världens största internationell plattform med lösningar för industrin. För våra kunder öppnar det upp för nya möjligheter för en internationalisering av svensk industri, säger Annika Persson.
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT