Foto: Pixabay.

Dec 11, 2017

Svenska industriarbetare halkar efter i kompetensutveckling


Endast en femtedel anser att de utvecklas i sitt arbete. Det visar en ny omfattande Novus-undersökning från IF Metall.

Två tredjedelar av IF Metalls medlemmar har inte genomfört någon form av kompetensutveckling under det senaste året. Var fjärde medlem är orolig att den egna kompetensen inte kommer att räcka till i framtiden, och det gäller särskilt kvinnor. 

– Industriarbetarna behöver rustas för att kunna ta de nya, mer avancerade jobben som ersätter de gamla. Redan i dag har industrin svårt att få tag i rätt utbildad arbetskraft. En del av lösningen är att lyfta de redan anställdas kompetens, säger IF Metalls förbundsordförande Marie Nilsson.

Marie Nilsson, förbundsordförande IF Metall. Foto: IF Metall.

Undersökningen visar att bara en femtedel anser att de utvecklas i sitt arbete. Hälften säger att de inte utvecklas alls eller i ganska låg grad. Fyra av tio medlemmar tror att det skulle vara svårt att få ett motsvarande jobb någon annanstans om de skulle förlora jobbet. Det gäller särskilt medlemmar över 50 år.

– Anställningstryggheten ligger till stor del i den anställdas kompetens. Ingen ska behöva bli uppsagd från jobbet bara för att företaget inte sett till att man fått kompetensutveckling, säger Marie Nilsson.

Av dem som genomfört kompetensutveckling under det senaste året säger drygt åtta av tio att de haft nytta av den. Och knappt någon uppger att de inte vill kompetensutveckla sig. Snarare är det så att en majoritet säger att de skulle kunna tänka sig att delta i kompetensutveckling minst två veckor.

– IF Metalls medlemmar vill ha kompetensutveckling, det är inte där det brister. Snarare handlar det om att arbetsgivarna inte prioriterar de anställdas kompetensutveckling i tillräckligt hög grad. Det är en felprioritering. Att utbilda för framtiden är en ödesfråga för svensk industri, säger Marie Nilsson.

Andelen som kompetensutvecklat sig per avdelning inom IF Metall varierar mellan 11 procent som lägst i Vätterbygden och 50 procent som högst i Bohuslän-Dal.
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT