Foto: Absolent

Nov 23, 2020

Svenska filterföretaget satsar på kodioxidinfångning


På så vis ges kunderna möjlighet kontrollera sin egen klimatpåverkan istället för att förlita sig på klimatkompensationsprojekt.

Parisavtalet syftar till att begränsa den globala uppvärmningen till väl under 2°C och till följd har en ökad andel av Absolent Groups kunder börjat undersöka lösningar som kan reducera deras klimatpåverkan.

Absolent Group, med huvudkontor i Lidköping, hjälper företag att bli mer hållbara och ta ansvar genom luftrening. Att utöka Absolent Groups utbud av luftreningslösningar med koldioxidinfångning blir en naturlig utveckling av verksamheten.

International Energy Agency menar att "nå nettonollutsläpp kommer att vara praktiskt taget omöjligt utan infångning, utnyttjande och lagring av koldioxid"

1. McKinsey & Company drar också slutsatsen att alla sätt för att minska klimatförändringarna kräver negativa utsläppstekniker för att minska koldioxidkoncentrationen i atmosfären.

2. Marknadspotentialen för produkter som kan tillverkas med infångade koldioxidutsläpp beräknas uppgå till 6 biljoner dollar på årsbasis.

3. Absolent Group har använt sin marknadsledande bredd av luftfiltreringsteknik i kombination med ny teknik för att utveckla ett koncept för koldioxidinfångning. Konceptet för koldioxidinfångningen ärplatseffektiv och skulle kunna installeras hos våra befintliga kunders produktionsanläggningar.

Konceptet ger kunderna möjlighet att ta kontroll över sin egen klimatpåverkan istället för att förlita sig på klimatkompensationsprojekt.
Ytterligare information kommer att publiceras i takt med utveckling av projektet.
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT