Ove Leichsenring. Foto: SWIRA.

Sep 23, 2019

Robottätheten i Sverige sjunker och vi riskerar hamna på efterkälken


När man tidigare hade ett eller två företag att konkurrera med ska man i dag konkurrera med hela världen, säger Ove Leichsenring.

Svensk industri riskerar att tappa i konkurrenskraft. Ökar inte robotautomationen kommer många företag att få det kämpigt i den allt tuffare globala konkurrensen.

Svensk tillverkningsindustri är utsatt för hård konkurrens. När man tidigare hade ett eller två företag att konkurrera med ska man i dag konkurrera med hela världen.

                      – Det ställer nya och tuffa krav på effektiviseringar och automation, säger Ove Leichsenring som är ordförande i SWIRA (Swedish Industrial Robot Association), en branschförening med det uttalade målet att öka robotautomation i den svenska industrin.

Enligt Ove Leichsenring riskerar Sverige att hamna på efterkälken och många företag att slås ut i den hårda internationella konkurrensen. Särskilt allvarligt är läget för de mindre och medelstora företagen som utgör basen inom svensk industri och där robotautomation ännu inte fått något större genomslag. 

                      – I dag ligger Sverige visserligen på 5:e plats vid en internationell jämförelse när det gäller robottäthet korrelerat till 10 000 anställda inom industrin. Men det är en placering som är hotad om industrin inte ökar sina investeringar när det gäller robotautomation.

                      – Tyvärr finns det en hel del som talar för att utvecklingen i stället går i motsatt riktning.

Enligt den senaste statistiken från International Federation of Robotics, som blev officiell i dagarna, minskade de svenska företagens investeringar i robotautomation under 2018.

– Sammantaget installerades det 1 263 nya robotar i Sverige. Det är en minskning med 17 procent jämfört med 2017. Jämför man med de två senaste åren är minskningen än större – hela 25 procent – och det är illavarslande, fortsätter Ove Leichsenring.

– Det gör att vi nu är tillbaka på samma nivå som 2013.

Fordonsindustrin och deras underleverantörer står för en betydande del av robotautomationen i dag, både när det gäller nyinvesteringar och befintlig robotautomation. Det gör att bilden blir betydligt mer oroande om man exkluderar den sektorn. 

– Då hamnar Sverige på 6:e plats och passeras av Danmark som intar en 3:e plats efter Korea och Japan. Vårt södra grannland, som inte har någon fordonsindustri att tala om, har med andra ord en betydligt högre automatiseringsgrad jämfört med Sverige. Robotar används också i allt högre utsträckning inom snart sagt alla branscher. Många andra länder, som tex Italien, flåsar oss dessutom i nacken.

Insikten om robotarnas betydelse för att behålla svensk industris konkurrenskraft finns naturligtvis inom många företag.

                      – De stora, internationella koncernerna har kommit långt i sin automationsresa. Däremot har mindre och medelstora företag inte haft samma förmåga att hänga med i utvecklingen i samma utsträckning som hade varit önskvärt, framhåller Ove Leichsenring. 

                      Han menar att det finns flera förklaringar till detta.

                      – En är att man ofta saknar kunskap och resurser för att driva sina automationstankar i mål.

– En annan, hur banalt det kan låta, är att man inte har tid. Det dagliga arbetet kräver fullt fokus, så det strategiska framåtriktade arbetet får stå tillbaka.

                      – En tredje förklaring är att den valutadoping som en svag svensk krona medfört gjort att företagen inte är tillräckligt på tå i den globala konkurrensen. Detta kommer att bli än mer påtagligt när världsekonomin, som det ser ut nu, går in i en begynnande lågkonjunktur. 

– Därför är det viktigt att de företag som ännu inte har tagit fram en strategi för robotautomation börjar agera nu. Det är helt enkelt en fråga om att överleva. Hjälp med det arbetet kan man få i programmet Robotlyftet dels genom Tillväxtverket och dels via  IUC Sverige (Industriella utvecklingscentra), som har representation över hela landet, avslutar Ove Leichsenring.
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT