Northvolt.

Jul 16, 2020

Svensk Northvolt ökar samarbetet med BMW- värt 20 miljarder


Battericellerna kommer produceras i Europa på Northvolts fabrik vilken för närvarande är under uppbyggnad i Skellefteå.

BMW Group är drivande i arbetet när det kommer till utvecklingen av elektromobilitet och har därför inlett ett långsiktigt leverantörskontrakt för battericeller med svenska företaget Northvolt. Detta till ett värde av 20 miljarder kronor.

Fr.o.m. 2024 kommer battericellerna att produceras i Europa på Northvolts fabrik vilken förnärvarande är under uppbyggnad i Skellefteå. Avgörande för BMW Group är att Northvolt kommer att nyttja lokalproducerad el som till hundraprocent kommer från el- och vattenkraft i Norra Sverige.

– I syfte att effektivisera klimatarbetet ämnar BMW Group förbättra sina produkters övergripande miljöpåverkan – från råvara till återvinning. Detta framförallt när det kommer till energikrävande produktioner så som högspänningsbatterier till elektrifierade bilar. Därför har vi nu ingått ett avtal med våra producenter som endast kommer att nyttja grön el vid produktionen av BMW:s femte generation battericeller, säger Oliver Zipse, Styrelseordförande BMW AG.

– Northvolt är den tredje leverantören av battericeller som vi ingått avtal med utöver våra befintliga partners CATL och Samsung SDI. Det nya avtalet är ett nästa steg i syfte att möta våra växande och långsiktiga behov av battericeller. Vår flotta av elbilar växer ständigt och år 2023 siktar vi på att ha 25 elektrifierade bilar på vägarna, av vilka fler än hälften drivs helt på el, tillägger Andreas Wendt, styrelsemedlem BMW AG och ansvarig för inköp och leverantörsnätverk.

BMW Group kommer också att anskaffa batterier via den kinesiska tillverkaren CATL som just nu bygger en fabrik iErfurt, Tyskland. Samtliga battericeller som tas fram av BMW Group är globalt prisade som ledande ur både ett teknologiskt och affärsmässigt perspektiv.

– Detta säkerställer att vi ständigt har tillgång till den senaste cellteknologin, fortsätter Wendt.

Hållbarhet spelar viktig roll i utvecklingen av elektromobilitet
BMW Group och Northvolt kommer att utvinna kobolt och litium – nödvändiga mineraler till produktionen – ur gruvor som uppfyller högsta hållbarhetsstandard. Detta säkerställer full transparens kring ursprung av råvaror.

Uppfyllnad av miljöstandarder, hänsyn till mänskliga rättigheter och minskat koldioxidavtryck är högsta prioritet. ”Hållbarhet är en viktig del av vår affärsstrategi samt spelar en otroligt viktig roll vid utvecklingen av elektromobilitet” understryker Wendt. Från och med 2021 kommer BMW Group inte att använda jordartsmetaller i sina femte generationens drivlinor.

BMW Group och Northvolt strävar mot en hållbar värdekedja för battericeller i Europa. Återvinningsbar design har stort fokus i hela utvecklingskedjan av battericeller. Ökad efterfrågan på battericeller ställer krav på återvinning av komponenter och återanvändning av råmaterial i syfte att sluta kretsloppet av materialåtgång på bästa sätt. 

Hur vi producerar battericeller leder till stora möjlighet att minska koldioxidutsläpp
I och med elektrifiering av bilar flyttas möjligheten att reducera koldioxidutsläpp högre upp i värdekedjan. Detta för att produktionen av högspänningsbatterier är energikrävande samt står för 40 % av en elbils totala utsläpp. Detta är anledningen till varför BMW Group lägger stort fokus på produktionen av battericeller som på sikt kan ge effektiv utväxling till förmån för minskat koldioxidutsläpp. Som ledare inom hållbarhet har BMW därför ingått samarbeten med CATL, Samsung SDI och Northvolt som vid produktionen av femte generationens battericeller endast kommer att använda sig av grön el.

– Allt eftersom produktionsvolymen ökar kommer användandet av grön el att spara miljoner ton av koldioxid över en tioårsperiod. Detta går att jämföra med utsläppen från en stad i storlek med München som har en miljon invånare, säger Zipse.

Potentialen i Northvolt uppmärksammades i tidigt stadie
Redan 2018 såg BMW Group potential i svenska Northvolt som grundades 2016. Med ekonomiskt stöd från BMW inleddes då ett samarbete där BMW bidrar med expertis inom utveckling av battericeller och Northvolt med sin kapacitet för massproduktion vid fabriken i norra Sverige.

Läs mer i den globala pressreleasen här.

För mer information, vänligen kontakta:
Carl Lindwall, informationschef BMW Group Sverige
@: carl.lindwall@bmw.se
T: +46 73 347 06 83

Med sina fyra varumärken BMW, MINI, Rolls-Royce och BMW Motorrad är BMW Group världens ledande premiumtillverkare av bilar och motorcyklar, och erbjuder även finansiella- och mobilitetstjänster för premiumsegmentet. BMW Groups nätverk består av 31 produktions- och monteringsanläggningar i 15 länder tillsammans med ett globalt försäljningsnätverk i över 140 länder.

Under 2019 sålde BMW Group över 2,5 miljoner personbilar och över 175 000 motorcyklar världen över. Resultatet före skatt för räkenskapsåret 2019 var 7,118 miljarder euro, varav intäkter beräknade till 104,210 miljarder euro. Per den 31 december 2019 hade BMW Group 133 778 medarbetare.

BMW Groups framgångar har alltid baserats på långsiktigt tänkande och ansvarsfullt agerande. Företaget har därför inrättat ekologisk och social hållbarhet genom hela värdekedjan, med ett omfattande produktansvar och tydligt åtagande till resursbesparing som en betydande del sin strategi.

BMW
bilLoading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT

  • Reportage

    8 trender inom 3D-print

    Additiv tillverkning, även kallad 3D-printing, har funnits ganska länge vid det här laget, men det är först på senare år som den verkligen fått fart. 
    129