Hans Bergmark är nöjd med utvecklingen av Manufacturing Guides Industri-Quiz.

Hans Bergmark är nöjd med utvecklingen av Manufacturing Guides Industri-Quiz.

Mar 19, 2020

Kunskapstest online - en hit för svensk industri


-Det finns en stor kunskapstörst inom svensk industri, säger grundaren Hans Bergmark, som själv har en bakgrund inom verkstadsindustrin.

Svensk industri törstar efter kunskap. Det är en helt ovetenskaplig men ändå väl underbyggd slutsats vi drar sedan Manufacturing Guides Industri-Quiz varit online i cirka nio månader.

– Efter nio månader har 33 000 quiz-resultat registrerats, säger en nöjd Hans Bergmark, grundare av kunskapsdatabasen Manufacturing Guide, som under de senaste året lanserat en rad kunskapsquiz inom tillverkningsmetoder.

Manufacturing Guide stöttar dem som jobbar med eller utbildar sig inom produktutveckling och tillverkning. Sajten hjälper användare att upptäcka, lära sig om och välja passande tillverkningsmetoder, material och leverantörer. 

– Idén till Manufacturing Guide väcktes då jag såg ett glapp mellan industrins möjligheter och vad som nyttjas i verkligheten, förklarar Hans Bergmark, maskiningenjör i grunden och med lång erfarenhet av tillverkning inom svensk industri, bland annat tio år som egen företagare inom legotillverkning.

I linje med detta har företaget även sjösatt en rad Industri-Quiz som fungerar som kombinerade kunskapstest och utbildningssystem.

Större efterfrågan än väntat

De första nio månaderna i skarpt läge har alltså resulterat i över 33 000 registrerade resultat och det är Hans Bergmark väldigt nöjd med.

– Vi visste att det fanns en efterfrågan, men resultatet visar att det fanns en större efterfrågan än vi trodde.

Det visar sig också att sajten attraherar många olika kategorier användare.
– Quizen attraherar både industri och akademi och det är också väldigt spritt när det gäller befattningar.

Största genomslaget har spridningen via Facebook haft.
– Där har vi haft en mycket bred målgrupp, och det är förmodligen anledningen till att vi fått den stora spridningen. Vi nådde 8,3 procent i klick-rate och det är väldigt högt, samtidigt som det visar att det verkligen är folk som är intresserade av det här nischade området. Det visar att det är relevanta användare.

Fler områden adderas

För närvarande ligger 14 quiz online under huvudrubriken Fräsning/Svarvning samt Hålbearbetning där varje frågepaket tar upp ämnen som täcker in alla delar av processerna, med ämnen som verktygsmaterial, verktygsslitage, spånan, svarvverktyg, fräsverktyg och så vidare. Varierade frågor med olika svårighetsgrad som är nyttiga kunskaper för alla som sysslar med skärande bearbetning, ett sätt att fräscha upp kunskaperna för de som redan "kan allt" och tuffa frågor som utmanar samma kategori.

Inom kort kommer området Termisk skärning, som täcker laser-, plasma- och gasskärning.

– Dessa kommer att lanseras under april, följt av Mätteknik. Frågorna tas fram i samarbete med huvud- och medsponsorer från både industri och akademi.

– Parallellt med de quiz som ligger i pipen just nu, jobbar vi med flera områden, berättar Hans Bergmark. Det gäller bland annat additiv tillverkning, ritningsläsning och gnistning. Men listan på kommande områden är lång och målsättningen är att löpande och i en bra takt fylla på med nya ämnesområden och processer.

Värdefull kunskapsbank

I takt med att nya quiz tillkommer, växer kunskapsbanken på den enkelt uppbyggda, avskalade, inbjudande och snygga sajten. Quizen har kompletterats med funktioner som gör det enkelt för användarna att se sina egna resultat och jämföra sig med andra användare.

Användarna respresenterar som sagt ett brett spektra av kategorier, men det finns naturligtvis tydliga målgrupper; de som är direkt inblandade i processerna som behandlas och de som kommer att bli det.

– Tydliga målgrupper är naturligtvis operatörer och konstruktörer, säger Hans Bergmark. Många konstruktörer är i första hand teoretiker och har i många fall ingen eller väldigt lite praktisk erfarenhet. Med quizen får de inte praktik men ändå kunskap om faktiska förhållanden.

Ett målområde är därför också ren utbildning.

– Vi har fått förfrågningar om att ta fram någonting som hjälper konstruktörer att förstå vilka konstruktionsmöjligheter man har med de olika produktionsmetoderna. Hur man bör konstruera utifrån en specifik metod.

– När vi nu jobbar med termisk skärning tittar vi också tillsammans med Intercut på möjligheten att ta fram ett quiz som ska fungera som introduktionsutbildning för operatörer. Det finns en efterfrågan på det i branschen.

– I första hand ska vi utforska möjligheterna att skapa en operatörsutbildning, och först senare djupdyka i vad konstruktörerna behöver.

Skarpare utbildningspaket finns i planeringen, men för närvarande är fokus på de quiz man jobbar med; nu handlar det i första hand om att bygga en så bred databas som möjligt.

Stötta leverantörer

Den här första tiden med industri-quiz online kan betraktas som en testperiod, där Manufacturing Guide ser över basfunktionerna och skaffar sig en bild av hur sajten används, vilka som använder den och förstå hur efterfrågan ser ut på marknaden.

– Vi får viktig information under den här tiden för att fortsätta arbetet och addera funktioner till systemet.

– Nu har vi börjat skissa på mer utbildande funktioner. Exempelvis hur vi kan stötta leverantörerna. Där finns olika möjligheter. Vi vill stötta dem att uppmuntra sina anställada att bredda sina kunskaper. Det finns ju dessutom krav på att man som företag ska jobba med personlig utveckling och kunskapsutveckling. Det vill vi hjälpa till med.
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT