Per Hidesten. Foto: Industriarbetsgivarna.

Apr 24, 2019

Svensk basindustri halkar efter


Svensk basindustri har inte tillräckligt bra förutsättningar jämfört med konkurrentländerna. En rad faktorer gör att Sverige halkar efter.

Den svenska basindustrin stagnerar och produktionsvärdet minskar. Den här trenden måste vändas – det finns miljarder att tjäna om basindustrin kan växla upp. Det visar en ny rapport från Industriarbetsgivarna som presenteras på onsdagen.

Svensk basindustri är effektiv och ligger i global framkant när det gäller ekologisk hållbarhet, men basindustrierna hämmas i sin ambition att växa. Långa och dyra tillståndsprocesser, höga arbetskraftskostnader och svårigheter att rekrytera rätt kompetens bidrar till att basindustrin i Sverige halkar efter.

I en ny rapport ”Från stagnation till renässans för basindustrier – vilken väg väljer Sverige” visar samhällsdebattören och forskaren Nima Sanandaji att basindustrin i Sverige har minskat sitt produktionsvärde med 7 procent under åren 2005 till 2017.

Under samma period har länder som Finland, Tyskland och Österrike lyckats växla upp. I Finland steg produktionsvärdet med 5 procent, i Tyskland med 7 procent och i Österrike med 13 procent under samma period.

– Det är allvarligt att Sverige halkar efter. Det visar att basindustrin inte har tillräckligt bra förutsättningar i Sverige jämfört med sina konkurrentländer och det förlorar alla på. En stor del av våra skatteintäkter och arbetstillfällen genereras av basindustrin, säger Per Hidesten, vd på Industriarbetsgivarna.

Kunde svensk basindustri växla upp från dagens stagnation och öka produktionsvärdet likt Finland skulle ett ackumulerat produktionsvärde på nästan 500 miljarder kronor skapas mellan åren 2018 och 2030. Når utvecklingstakten upp till Österrikes nivå skulle ett ökat produktionsvärde på drygt 810 miljarder kronor skapas under samma period.

­­­– Detta är självklart beräkningar, men är inte orealistiskt, säger Per Hidesten.

För att svenska basindustrier ska kunna växa krävs både tydliga och ambitiösa näringspolitiska målsättningar och gynnsamma förutsättningar. De länder som lyckas hålla kostnadstrycket nere presterar bättre och deras industrier är mer konkurrenskraftiga.

– Svensk basindustri behöver en kostnadskontroll. Arbetskraftskostnaderna i Sverige är bland de högsta i världen. En tydlig nedväxling av löneökningstakten och ökad produktivitet krävs för att basindustrin ska återfå internationell konkurrenskraft, avslutar han.

Rapporten presenterades i ett seminarium i riksdagen den 24 april kl. 11.45. Medverkande: Jennie Nilsson, landsbygdsminister (S), Carl-Oskar Bohlin, riksdagsledamot och ordförande i näringsutskottet (M), Camilla Brodin, riksdagsledamot (KD), Helena Lindahl, riksdagsledamot (C), Mikael Staffas, vd och koncernchef Boliden, Henrik Sjölund, vd och koncernchef Holmen, rapportföraren och forskaren Nima Sanandaji samt Per Hidesten, vd för Industriarbetsgivarna.
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT

  • Teknik

    Dubbelt slipar bättre

    Beprövad TYROLIT-teknik med betydande förbättringar – det är nya TWIN FLAP-lamellrondellen.
    11