Staffan Bjurulf, näringspolitisk expert på Sveriges Ingenjörer. Foto: Sveriges Ingenjörer.

Nov 8, 2017

Kompetenssatsningarna minskar i svenska teknikföretag


Trots en urstark konjunktur och goda ekonomiska förutsättningar prioriteras kortsiktig vinst istället för långsiktiga kompetenssatsningar, menar Sveriges Ingenjörer.

Bland landets teknikföretag uppger 87 procent att det nuvarande ekonomiska läget är tillfredsställande eller bra. Det framgår av en konjunkturundersökning som Sveriges Ingenjörer genomfört bland sina förtroendevalda i näringslivet. Hela 37 procent tror att det blir ännu bättre kommande halvår.

-De svenska teknikföretagen går väldigt bra för närvarande, trots en tuff internationell konkurrens. Nära hälften av dem har nyanställt det senaste halvåret. Det bekräftas också i Teknikföretagens egen rapport som visar att antalet anställda ökar i Sverige, säger Staffan Bjurulf, näringspolitisk expert på Sveriges Ingenjörer.

En negativ effekt av de goda tiderna är en ökad arbetsbelastning: hälften av ingenjörerna upplever en alltför hög arbetsbörda.

När det kommer till kompetensutveckling är resultaten av enkätundersökningen av 645 ingenjörstäta företag en oroande läsning. Trots en urstark konjunktur och goda ekonomiska förutsättningar finns budget för kompetensutveckling endast hos drygt hälften av företagen. Företagens satsning på kompetensutveckling har sjunkit de senaste fem åren och endast ett av tre företag har en långsiktig plan för att säkerställa innovationskompetensen på fem års sikt.

Med en snabb omvärldsförändring och ökad digitalisering krävs nya arbetssätt och påfyllning av ny kunskap hos företagens anställda. Därför blir företagens satsning på kompetenspåfyllning central för företagens innovationsförmåga och konkurrenskraft. Särskilt viktig för företagens långsiktiga innovationsförmåga är ny kompetens hos den tekniska utvecklingspersonalen.

-En av teknikföretagens viktigaste konkurrensfördelar är förmågan att ta fram nya produkter och tjänster. Det bygger på tillgång till teknisk kompetens. Att insatserna på kompetensutvecklingsområdet minskar är därför oroande för framtiden, säger Staffan Bjurulf, näringspolitisk expert på Sveriges Ingenjörer.

När företagen går bra finns ekonomiska medel att använda för att agera långsiktigt och säkra långsiktig konkurrenskraft. Istället prioriteras vinst på kort sikt.

I de öppna svaren framkommer att när företagen går bra begränsas möjligheterna för utbildning istället för tvärtom. Företagen lägger över en del till individens privattid istället för kompetensutveckling på arbetstid:

"Läsa på sin fritid via distanskurser som företaget erbjuder har ökat enormt, vilket sätter press på individerna. Allt ska göras på fritiden, vilket gör att arbete och fritid smälter ihop."

Resultaten är uppseendeväckande eftersom endast två tredjedelar av de svarande i enkäten uppger att företaget i dag har rätt kompetens för att utveckla nya produkter eller tjänster.

Sammanfattning av läget för branschområdet Teknikföretagen i Innovations- och konjunkturrapporten från Sveriges Ingenjörer oktober 2017

Konjunkturen
-87% säger sig ha en tillfredsställande eller god ekonomisk situation
-37% bedömer att det blir ännu bättre kommande halvår
-5% tror att det blir sämre
-50% av ingenjörerna upplever en för hög arbetsbörda

-Nästan hälften av alla företag uppger att man nyanställt de senaste sex månaderna

Kompetensutveckling
-Drygt hälften av företagen har en känd budget för kompetensutveckling.
-Företagen som minskat sin kompetensutveckling de senaste fem åren. är 12% fler än de som ökat
-Knappt en tredjedel av företagen har en långsiktig plan för kompetensutveckling
-Knappt två tredjedelar får tag i rätt teknisk kompetens
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT