Anders Magnusson. Foto: AGES.

Nov 4, 2020

Successiv återhämtning för AGES


Under september avslutades samtliga permitteringar och fabrikerna har återgått till mer normalt kapacitetsutnyttjande.

På tisdagen publicerade AGES Industri delårsrapporten för tredje kvartalet. Återhämtningen avseende volymer har succesivt förbättrats under kvartalet. Under september avslutades samtliga permitteringar och fabrikerna har återgått till mer normalt kapacitetsutnyttjande.

Kvartalets försäljning landade på 172 MSEK (199) vilket är ca 20 % lägre än prognostiserat vid årsskiftet. Med hjälp av vidtagna åtgärder landar kvartalets rörelseresultat på 3 MSEK (9) med en rörelsemarginal på ca 2%.

Åtgärderna för kostnadssänkningar samt statliga stöd-insatser har medfört att sommarmånader och semestrar har hanterats utan störningar och med bibehållna goda resultat gällande leverans och kvalitet.

Aktiviteter inom marknad och produktion har följt plan. Som en del i att utveckla och skapa en effektivare produktion tog AGES under perioden beslut att inom pressgjutningsområdet slå samman fabrikerna i Unnaryd till en. AGES har under perioden även konsoliderat administrativa arbetsuppgifter såsom HR och ekonomi och hanterar dem nu centralt i ett eget bolag som en del i effektivisering och stärkt konkurrenskraft.

"Vi kan konstatera att marknaden har stärkts under slutet av kvartalet och vi ser en återgång gällande volymer och en stärkt orderbok för hösten. Vi är dock fortsatt försiktiga med prognoser och följer våra kunders information samt den globala utvecklingen," skriver vd Anders Magnusson i rapporten.
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT