Foto: Chalmers.

Jan 8, 2021

Succén för Chalmers industrilabb bidrar till företags digitalisering och konkurrenskraft


Sedan invigningen i maj 2018 har verksamheten tredubblats i Stena Industry Innovation Laboratory på Lindholmen i Göteborg.

Tack vare 21 miljoner kronor från Stenastiftelsen har Chalmers kunnat tredubbla verksamheten i sitt industrilabb, placera sig i den digitala produktionsutvecklingens framkant och göra reell skillnad för svenska industriföretags digitalisering, framtid och konkurrenskraft. Här kan företagen testa sina innovationer i morgondagens produktionssystem. Dessutom är SII-Lab en stor leverantör av utbildningar som i hög grad bidrar till industrins digitala utveckling.

Målet med Stenastiftelsens satsning på SII-Lab, som riktar sig mot såväl företag och forskare som studenter, är att bidra till att öka svensk industris digitalisering och konkurrenskraft. ”Svensk produktionsindustri är avgörande för vår välfärd. Den digitala omställningen går enormt snabbt och innebär stora utmaningar och krav på förändring. Jag är glad att vi har kunnat bidra och nöjd med att konstatera att verksamheten redan haft stor betydelse både för forskningen och för att driva på utvecklingen inom produktionsindustrin. Dessutom kan man här konkret visa ungdomar att den moderna industrin är en spännande arbetsplats”, säger Madeleine Olsson Eriksson, ordförande för Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur.

När SII-Lab flyttade in var de 1000 kvadratmeterna en stor ödslig fabrikslokal. Nu är det här en fascinerande plats för forskning och produktionstester i världsklass och en lärofabrik för både blivande ingenjörer och erfarna, som behöver lära nytt i takt med digitaliseringen.

-Det mest betydande steget hittills var när vi fick vår monteringslina för drönare på plats, vår absolut största utrustning, säger Åsa Fasth-Berglund, Biträdande professor i smart automation och föreståndare för SII-Lab.

Ny teknik för utveckling
En så kallad digital tvilling av labbet är utvecklad och byggd på plats och utgör basen för de olika virtuella produktionslaboratorier som byggs upp och gör det möjligt för företag att testa den nyaste digitala produktionstekniken eller prova egna produktionsidéer i en virtuell miljö.

-Vårt labb är unikt genom att det erbjuder så realistiska förutsättningar. Vi kopplar ihop de senaste IT-systemen på marknaden och skapar testmiljöer som inkluderar företagens hela kedja, inklusive bland annat underleverantörer och intern logistik.

Utvecklingsarbetet inkluderar också att köpa in ny teknik och integrera den i den befintliga testmiljön. Just nu handlar det om nyheter inom transportautomation respektive kvalitetssäkring. I labbet vässas dessutom tekniker och metoder hela tiden. Man utvecklar en ny generation drönare berättar Åsa Fasth-Berglund:

-Vi tar fram två typer av drönare; en för digitala instruktioner och en för fysisk automation.

Planerad viktig verksamhet mot flera målgrupper
Labbet har, som avsett, blivit en vital plats för möten mellan industri och forskning. Närvarande med projekt på labbet är flera stora bolag, men viktigt är också att nå ut till mindre och medelstora företag som inte alltid har resurserna att avsätta medarbetare och arbetstimmar för egna projekt i labbet.

-Vi är ute i landet och föreläser i olika sammanhang där företagen finns. Och vi anordnar många tekniska workshoppar och utbildningar specifikt för de företagsgrupperna, säger Åsa Fasth-Berglund.

SII-Lab är en del av Vetenskapsfestivalen i Göteborg och finns även med i festivalens skolprogram där man bjuder in klasser i årskurserna FK till sex att besöka labbet.

En gång per månad anordnas frukostseminarier, då även allmänheten är välkommen. Det bjuds på frukost, föreläsning och en demo. Föreläsningarna finns på SIILabs youtubekanal. Bl a erbjudanden och seminarier presenteras på hemsidan

Covid-19 har dock gjort att SIILab, som många andra, tvingats ställa om och komma med nya lösningar. Digitala frukostseminarium och workshoppar har gjort att viss verksamhet ändå kunnat fortgå.

-Pandemin har även gett oss möjlighet att utveckla vår verksamhet ännu mer, säger Åsa Fasth-Berglund.

En ny drönare har utvecklats till drönarfabriken med fokus på mer fysisk automation och drönarens internlogistik har automatiserats ännu mer med hjälp av robotar och visionssystem.

-Vi hoppas dock att vi kommer kunna ha fler fysiska möten i vår och att fler företag ser möjligheten att boka vår konferenslokal och workshops hos oss.

Kort om SII-Lab

Är en del av Chalmers campus Lindholmen
Invigdes 8 maj 2018
Är en test- och demonstrationsanläggning med inriktning på smart automation och industri 4.0
Fokuserar på industriell utveckling av produkter och produktion med hjälp av digitalisering
Erbjuder expertis, tekniska produktionssystem samt utrustning och resurser för uppkopplad produktion
Erbjuder företag möjlighet att förverkliga en produktidé, från idéfas till färdig prototyp
Är en del av det svenska projektet Ingenjör 4.0
Ingår i EU-kommissionens nätverk av testbäddar och flera internationella projekt
Utvecklar digitala kurser för om- och vidareutbildning
Bildades med hjälp av 21 miljoner kronor i donationsmedel från Stenastiftelsen till att under tre år anpassa lokaler, bygga upp infrastruktur, investera i teknisk utrustning och datorkapacitet, samt skapa projektledning för forskning, innovationsprojekt, utbildning och demonstration

Exempel på resultat i siffror

50 publicerade vetenskapliga artiklar med fler än 1500 citeringar
Fler än 15 forskningsprojekt, både nationella och internationella
400 chalmersstudenter har gått kurser vid SII-Lab
200 yrkesverksamma har gått kurser vid SII-Lab
Drygt 50 examensarbeten
Två licentiatuppsatser
Två doktorsavhandlingar
Ca 15 workshops genomförda med fler än 100 små och medelstora företag
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT