Ulrika Lindstrand, Sveriges Ingenjörer. Foto: Pernilla Pettersson.

Jun 12, 2019

Study Friday - ny modell för ingenjörers kompetensutveckling


Så ska yrkesverksamma ingenjörer kunna vidareutveckla sig hela livet. Sveriges Ingenjörer med samarbetspartners presenterar nytt förslag.

– Under namnet Study Friday har vi tagit fram förslag för en fördjupad och effektiv samverkan mellan lärosäten och företag med fokus på ingenjörers vidareutbildning. Det här kan gynna både svensk konkurrenskraft och individens utveckling, säger Ulrika Lindstrand, förbundsordförande Sveriges Ingenjörer.

Sveriges Ingenjörer har samlat ett flertal lärosäten samt bransch- och arbetsgivarorganisationer som gemensamt ser behovet av nya och bättre möjligheter för kompetensutveckling under yrkeslivet. Arbetet har mynnat ut i rapporten Study Friday – ett nytt förhållningssätt till livslångt lärande som föreslår en ny struktur för svenskt utbildningsväsende och näringsliv. 

Några av förslagen:

-antagningssystemen till kurserna utvecklas och det befintliga kursutbudet öppnas upp för fler
-kurserna förläggs till en viss tid - exempelvis en viss dag i veckan - för att underlätta för den gemensamma planeringen och genomförandet för både individer, lärosäten och företag
-möjligheten för företag att göra avdrag för investeringar i kompetens 
– Ministern för högre utbildning och forskning, Matilda Ernkrans, har uttalat att det livslånga lärandet har högsta prioritet. Den ambitionen ligger helt i linje med det vi tagit fram och vi söker nu samarbete med regeringen för att underlätta ett genomförande, säger Ulrika Lindstrand.

–  Sverige är ett ingenjörsland vars framgång i stora delar byggts av tekniska innovationer och konkurrenskraftiga företag. Kompetens och kunskapspåfyllnad är helt centralt för att klara morgondagens utmaningar. Ett välfungerande livslångt lärande för ingenjörer minskar behovet av särskilda insatser vid omställning. Det säkerställer också att rätt kompetens finns när den behövs, säger Ulrika Lindstrand, förbundsordförande Sveriges Ingenjörer.

Organisationerna bakom Study Friday

Chalmers tekniska högskola
Industriarbetsgivarna
Innovationsföretagen
Innovations- och kemiindustrierna
IT&Telekomföretagen
Kungliga Tekniska Högskolan
Luleå tekniska universitet
Lunds tekniska högskola
Linköpings universitet
Skogsindustrierna
Sveriges Ingenjörer
Teknikföretagen
Umeå universitet
Uppsala universitet

Läs aktörernas debattartikel på Di Debatt.
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT