Utbildningen CERTIFIERAD YTBEHANDLARE riktar sig till operatörer, processtekniker, kvalitetstekniker m.fl. Exempel på kurser är; ytbehandlingsmetoder, processteknik, kvalitet- och miljöteknik etc. Foto: Proton.

Mar 26, 2019

Största satsningen i ytbehandlingsbranschen på tio år


Under våren 2019 satsar bankerydsbaserade Proton Technology via sin utbildningsverksamhet Surface Academy på en treårig utbildning i ytbehandlingshantverk.

Utbildningen till Certifierad ytbehandlare sker i samarbete med Svensk Ytbehandlings Förening (SYF) och är den största satsningen i branschen på över tio år.

- Svensk industri står för stora utmaningar framåt, och det gäller även den svenska ytbehandlingsbranschen. Den största utmaningen enligt många experter och det som hindrar tillväxten inom industrin är bristen på rätt kompetens och rätt medarbetare, säger Stefan Gustafsson Ledell, vd Proton Technology. Därför startar nu Proton Technology tillsammans med Svensk Ytbehandlings Förening en stor kompetenssatsning via Surface Academy.

- Syftet med satsningen är att skapa en mer konkurrenskraftig industri. Det åstadkommer vi genom att dels höja kompetensnivån på våra medarbetare, men även genom att skapa nätverk på alla organisatoriska nivåer och genom hela värdekedjan. Sverige är ett litet land och genom att samverka kan svenska företag nå sin fulla potential. En långsiktig plan för kompetensutveckling i branschen måste ses som en investering för framtiden, säger Per Alsin, vd Coventya samt styrelseledamot i Svensk Ytbehandlings Förening.

Utbildningen CERTIFIERAD YTBEHANDLARE är uppdelad i tre etapper under tre år. Målgruppen är framförallt operatörer, processtekniker, kvalitetstekniker med flera. Exempel på kurser är ytbehandlingsmetoder, processteknik, kvalitet- och miljöteknik samt grundläggande materialteknik.

För mer information och anmälan: www.surfaceacademy.se 

eller kontakta:

Stefan Gustafsson, vd Proton Technology, stefan.gustafsson@proton.se, 036-37 38 51

Per Alsin, vd Coventya, p.alsin@coventya.com, 033-20 28 51  
  • Aug 22, 2019

    Maskinia och Sundahls väljer Engcon

    Branschnytt Hedrande att fler och fler tillverkare och återförsäljare väljer att använda sig av vår lösning, säger Engdons grundare Stig Engström.
    11
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT