Foto: Svensk Verkstad.

May 8, 2020

Stor undersökning: Utsikten för underleverantörer till fordonsindustrin förvärras


Detta visar senaste undersökningen från CLEPA- European Association of Automotive Suppliers.

En enkätundersökning som gjorts bland Europas underleverantörer till fordonsindustrin i spåren av Coronakrisen visar att sektorns syn på läget har förvärrats avsevärt de senaste veckorna 

Över 90 procent av företagen förväntar sig en minskning av intäkterna 2020 på minst 20%, upp från 60% i mars. 35% beräknar en minskning med mer än 30%. Lönsamheten kommer att bli ännu tuffare, mer än hälften av de svarande förväntar sig en förlust redan före skatt. Även perspektivet på en snabb återhämtning försämrades avsevärt. Tre av fyra företag fruktar att det kommer att ta mer än ett år att återhämta sig, medan för fyra veckor sedan verkade konsensus luta åt 6-12 månader. En tredjedel av de svarande räknar med en tidsram på 2 till 3 år.

CLEPA, European Association of Automotive leverantörer, undersökte sitt medlemskap mellan 27 och 30 april. Insatserna samlades av konsultföretaget McKinsey denna vecka.

För att hantera krisen planerar en stor del av företagen (84%) att minska investeringarna och minska arbetskraften (78%). Nästan 40% har redan vidtagit åtgärder för att sänka FoU-budgeten, 32% vet inte och 30% är emot i detta skede. Fordonsleverantörer är bland de största privata investerarna inom FoU och bidrar avsevärt till bilindustrins konkurrenskraft i Europa. Översyn av tillverkningens fotavtryck övervägs också.

Läs hela enkäten och pressmeddelandet här

CLEPA

FKGLoading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT