Stockholms handelskammare Stefan Westerberg

Stefan Westerberg. Foto: Stockholms Handelskammare.

Aug 22, 2019

Stockholmskonjunkturen dyker: ”Det kan bli en stökig höst"


När det går tungt för landets tillväxtmotor huvudstaden, så är det dåligt för hela landet, säger Stefan Westerberg, seniorekonom på Stockholms Handelskammare.

Stockholmsbarometern dyker under årets andra kvartal och befinner sig nu på en förhållandevis svag nivå. Stefan Westerberg, seniorekonom på Stockholms Handelskammare, menar att det bäddar för en orolig höst.

-Riksbankens räntevapen är – till stor del – redan använt så det Sverige har att jobba med är i första hand politiken och budgeten. Det skulle behövas modiga och tillväxtvänliga reformer och fler åtgärder för att komma tillrätta med den dysfunktionella bostadsmarknaden och kompetensbristen, säger Stefan Westerberg.

Efter att konfidensindikatorn återhämtade sig till en normalnivå under första kvartalet 2019, försvagades konjunkturläget återigen under årets andra kvartal. Stockholmsbarometern landar nu på 96, vilket betyder att läget är sämre än normalt.

Sett till de senaste årens konjunktur vänder Stockholmsekonomin nedåt.

I både de centrala delarna och halvcentrala delarna av Stockholm försämras konfidensindikatorn med cirka 3 enheter till ett svagare konjunkturläge än normalt. Konjunkturläget för hushållen och företagen i dessa delar av Stockholm är något svagare jämfört med motsvarande period föregående år men betydligt lägre jämfört med läget för två till tre år sedan. Det signalerar att konjunkturen är på väg ned.

Konfidensindikatorn för hushåll och företag i de ej centrala delarna av Stockholm faller ännu kraftigare med drygt 8 enheter till ett värde på 84,6. Det är en av de lägsta nivåerna som uppmätts för det området i Stockholmsbarometern sedan finanskrisen.

-Det är tydligt att de ekonomiska ingångsvärdena inför hösten är svaga och tyvärr kan omvärldshändelser som Trumps tullhot, en eventuell hård Brexit och avmattningen i tysk ekonomi bädda för en mer turbulent och osäker höst. När det går tungt för huvudstaden, som är landets tillväxtmotor, så är det dåligt för hela landet, säger Stefan Westerberg.

Riksbanken har under en lång tid hållit räntan på en negativ nivå och när konjunkturen nu försvagas menar Stockholms Handelskammare att ett större ansvar vilar på Sveriges finanspolitik och regeringens höstbudget.

-Nu behövs en riktig finanspolitisk vitamininjektion för högre tillväxt och fler jobb som rustar Sverige för sämre tider. Det skulle vara värdefullt om reformeringen av Arbetsförmedlingen fortskred på ett ansvarsfullt sätt som inte gör att företag eller personal faller mellan stolarna. Det är också viktigt med åtgärder på bostadsmarknaden. Det skärpta amorteringskravet borde slopas eftersom det har höjt tröskeln in på bostadsmarknaden och genom det försvårat för människor att flytta till Stockholm för jobb samtidigt som den stora byggsektorn bromsats rejält, säger Stefan Westerberg.
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT