Ola Rollén. Foto: Hexagon.

Feb 6, 2019

Rekordkvartal för Hexagon


Höjer utdelningen.

Den operationella nettoomsättningen ökade med 9 procent till 1 043,0 MEUR (961,2) i fjärde kvartalet. Rörelseresultatet (EBIT1) ökade med 10 procent till 270,7 MEUR (246,3). Periodens resultat, exklusive engångsposter, uppgick till 217,6 MEUR (195,6)

”Vi avslutade 2018 med ännu ett rekordkvartal. Trots den tuffa jämförelsen med fjolårets resultat växte vi organiskt med 5 procent, ökade rörelsemarginalen till 26,0 procent och levererade ett starkt kassaflöde”, kommenterar vd och koncernchef Ola Rollén i rapporten.

Hexagons styrelse föreslår en utdelning om 0,59 EUR (0,53) per aktie, en ökning med 11 procent.
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT