Kankbergsgruvan. Foto: Boliden.

Feb 14, 2018

Starkt från Boliden


Gruvföretaget meddelar även expansion i Finland, en satsning uppgående till 1,2 miljarder kronor.

Bolidens försäljningsintäkter för det fjärde kvartalet 2017 var 13 619 (12 137) MSEK och rörelseresultatet 3 091 (2 353) MSEK. För helåret uppgick försäljningen till 49 531 (40 316) MSEK och rörelseresultatet var 9 015 (5 682) MSEK.

-  Vi gjorde ett starkt fjärde kvartal där produktionen och halterna i våra största gruvor var höga. Dessutom har stabiliteten i Kokkola förbättrats samtidigt som produktionen i Odda kom igång som planerat efter det planerade underhållsstoppet. Prisutvecklingen har också varit positiv, säger Bolidens vd Lennart Evrell.

Resultatökningen mot föregående kvartal inom Bolidens gruvor berodde främst på hög anrikad volym och höga halter i både Aitik och Garpenberg. Även Kevitsa hade höga halter. Bolidenområdets anrikning minskade till följd av fortsatta utmaningar med bergsstabilitet i Kristinebergsgruvan. I Tara ökade den anrikade volymen jämfört med föregående kvartal.

Boliden meddelar också sitt beslut att expandera koppar-nickelgruvan Kevitsa och koppar-nickelsmältverket Harjavalta. Sammanlagt investeras 125 MEUR, motsvarande ca 1,2 miljarder kronor, fram till 2020.

Expansion Kevitsa 
Boliden investerar 80 MEUR för att öka produktionen i Kevitsa från 7,5 till 9,5 Mton/år från år 2021. Investeringen inkluderar en ny autogenkvarn med kringutrustning och en ny kvarnhall. Investeringarna kommer att inledas under 2018 och full produktion kommer att uppnås i det första kvartalet 2021.

Expansion Harjavalta
Boliden investerar 45 MEUR i Harjavalta och Pori för att öka produktionen av katodkoppar från 135 000 ton till 170 000 ton per år. Investeringen inkluderar flaskhalsinvesteringar i smältverket i Harjavalta och en utbyggnad av kopparraffinaderiet i Pori. Den nya kapaciteten beräknas uppnås första kvartalet 2020. Kapaciteten för raffinering till katodkoppar är mindre än anodproduktionen och ca 15 000 ton anodkoppar säljs idag externt. Med dagens investering kommer all anodkoppar att raffineras internt.
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT