Mikael Bratt, VD och koncernchef Autoliv. Foto: Autoliv.

Apr 24, 2020

Starkt första kvartal för bilsäkerhetsföretag Autoliv


Men de hanterar kraftiga minskningar i fordonsproduktionen.

Vi uppnådde ett starkt första kvartal trots den kraftiga nedgången i fordonsproduktionen. Jag är nöjd med vår försäljningsutveckling, marginaler och framförallt vårt starka kassaflöde och cash conversion, säger Mikael Bratt, VD och koncernchef.

Ledningsgruppen som tillsattes för att hantera situationen i Kina arbetar nu på global nivå och har agerat snabbt med lämpliga kostnadsbesparingar för att motverka mycket av motvinden från en svag fordonsproduktion,

Situationen är nu mer utmanande än i första kvartalet, eftersom kundernas fabriksstängningar nu påverkar merparten av vår verksamhet - för en okänd tidsperiod – jämfört med första kvartalets mer begränsade omfattning. Vi har dragit tillbaka våra utsikter för helåret 2020 tills effekterna av COVID-19 pandemin kan bedömas tydligare.

Vi har vidtagit ett antal åtgärder för att hantera en föränderlig situation, inklusive anpassning av produktion och arbetstider, minskat eller skjutit upp investeringar och utgifter som inte är avgörande för den dagliga verksamheten. Vi har även accelererat kostnadsbesparingsinitiativ, permitterat personal - ofta inom statligt understödda program – samt reducerat ersättningen till verkställande ledning och styrelsen.

Vi har även skärpt kontrollen av rörelsekaptialet genom strikt lagerkontroll, noggrann uppföljning av kundfordringar och ett tätt samarbete med våra leverantörer. Utöver det har vi stärkt vår likviditet genom att ställa in utdelningen för andra kvartalet, skjuta upp framtida utdelningar och nyttjat hela vårt syndikerade lånelöfte.

Vi avser att säkerställa en adekvat kostnadsstruktur som stödjer våra lönsamhetsmål, oavsett vilken nivå av fordonsproduktion som blir det nya normala efter COVID-19 pandemin.

De strategiska initiativ och strukturella förbättringsprojekt vi beskrev på vår kapitalmarknadsdag 2019 är fortsatt högprioriterade, även om vissa projekt kan komma att försenas några kvartal.

Fordonsproduktionen minskar kraftigt

Samtidigt som vi hanterar kraftiga minskningar i fordonsproduktionen i de flesta regioner förbereder vi oss för återstart och upptrappning av produktion genom ett tätt samarbete med kunder och leverantörer. Våra medarbetares hälsa och säkerhet är vår huvudprioritet och som en del av våra förberedelser uppgraderas skyddsutrustning och -åtgärder.

Sedan mitten av februari har efterfrågan och produktion i Kina återhämtat sig markant och alla våra anläggningar i Kina producerar nu på normala nivåer. Samtidigt som vi förbereder os för det värsta och hoppas på det bästa behåller vi vårt fokus på kvalitet och säkerhet.

Utsikter för helåret 2020
Det meddelas att inga utsikter kommer att ges innan effekterna av COVID-19 pandemin kan bedömas tydligare.
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT