Henrik Perbeck Vd Koncernchef. Foto: Beijer Alma.

Feb 15, 2021

Starkt årsavslut för Beijer Alma


Tydlig återhämtning i fjärde kvartalet.

Orderingången ökade till 1 133 Mkr (1 073) och nettoomsättningen till 1 079 Mkr (1 061). Rörelseresultatet ökade till 188 Mkr (123)
vilket motsvarar en rörelsemarginal på 17,4 procent (11,7)

"Fjärde kvartalet präglades av en tydlig återhämtning och god efterfrågan i flera kundsegment inom industrin. Den andra vågen av covid-19 pandemin har inte fått samma effekter som under våren för våra kunder. För Beijer Alma förbättrades orderingång och försäljning som var tillbaka på föregående års nivåer. Tack vare en lägre kostnadsbas och en gynnsam mix blev den underliggande rörelsemarginalen högre än i fjol," kommenterar Henrik Perbeck rapporten.

Bland annat i Lesjöfors var orderingången högre än föregående år och produktionen har till fullo återställts för att möta den ökade efterfrågan. Senaste årens förvärv i Holland och Storbritannien bidrar till den lönsamma tillväxten. För chassifjädrar har efterfrågan normaliserats och fjärde kvartalet är lågsäsong.

Habia Cable upplevde en fortsatt svag efterfrågan under kvartalet inom industri och telecom, vilket inte kunde kompenseras av projektleveranser inom offshore, kärnkraft och försvar. En lägre kostnadsnivå bidrog till en positiv resultatutveckling.

För Beijer Tech, som verkar i Norden, ökade efterfrågan starkt under kvartalet vilket gav avtryck i orderingången såväl organiskt som hos förvärvade bolag. Förbättringen var tydligast i Sverige samtidigt som Finland och Danmark visade på stabilitet. Norge fortsätter vara den marknad med långsammast återhämtning.

"Beredskapen för förändringar är fortsatt hög, då osäkerhet kring pandemins framtida konsekvenser kvarstår," skriver Perbeck.
  • May 7, 2021

    Streama film i Polestar 2

    Reportage Elbilstillverkaren satsar på streaming, Spotify och din egen smartphone som bilnyckel.
    62
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT