Carl-Johan Dalin. Foto: Garo.

Feb 21, 2018

Stark utveckling för Gnosjöföretaget


Stark byggmarknad och förvärv ligger bakom. Nu höjer bolaget utdelningen.

GARO fortsätter sin expansion och nettoomsättningen ökade med 19 procent under fjärde kvartalet till MSEK 238,3 (200,9) med en stark utveckling i Affärsområde Sverige såväl som Affärsområde Övriga marknader. Rörelseresultatet i fjärde kvartalet var i linje med föregående år och uppgick till MSEK 30,9 (30,3), vilket belastades av marknads- och produktutvecklingssatsningar inom främst Ladd samt kostnader för att utöka produktionskapaciteten i både Sverige och Polen.

Under året genomfördes två strategiska förvärv i syfte att utöka kapaciteten inom Projekt samt förstärka GAROs position som ledande aktör inom uppkopplade laddlösningar. Nettoomsättningen ökade 21 procent under helåret till MSEK 796 (657,8) där samtliga produktsegment uppvisade en positiv utveckling och rörelseresultatet ökade med 14 procent till MSEK 98,1 (86,4).

Den goda tillväxten var ett resultat av en stark byggmarknad i Sverige och god utveckling i övriga marknader sammantaget där vi lyckades väl med våra produktlanseringar. Därtill kom viktiga förvärv av Emedius AB i början av året och WEB-El Försäljning AB i slutet av året, skriver vd Carl-Johan Dalin i rapporten.

Styrelsen föreslår en utdelning för 2017 på SEK 4,00 (2,85) per aktie.
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT