Jens Hedar. Foto: Svensk Exportkredit.

May 11, 2021

Stark tro på ökad orderingång hos exportföretagen


Sex av tio stora svenska exportföretag räknar med ökad exportorderingång närmaste året, visar Exportkreditbarometern från Svensk Exportkredit.

Det är en tydlig ökning jämfört med i höstas då optimismen var hög precis innan andra pandemivågen slog till. Endast fyra procent tror på minskad orderingång.

– De stora exportföretagen förväntar sig stark efterfrågan de kommande 12 månaderna vilket är glädjande, särskilt eftersom ökningen sker från en redan hög nivå. Nästan halva Sveriges BNP kommer från exportindustrin och dess underleverantörer så de företagens framgång är helt avgörande för Sveriges ekonomiska tillväxt och internationella konkurrenskraft, säger Jens Hedar, chef för Kundrelationer på SEK.

Sex av tio, 58 procent, av de stora exportföretagen räknar med en ökad orderingång under det kommande året, visar Exportkreditbarometern från SEK. Förra våren trodde endast 15 procent av företagen på ökad exportorderingång, men ökningen är tydlig även jämfört med höstens optimism precis innan andra pandemivågen då siffran var 51 procent.

– Exportföretagen har en extremt stark framtidstro, även om många företag fortfarande avvaktar med större investeringar. Men förutsättningarna att investera i grön omställning är nästintill perfekta. De globala tillväxtprognoserna är goda, det finns gott om kapital på marknaden och efterfrågan på hållbara lösningar har aldrig varit större, säger Jens Hedar.

Grafen visar stora svenska exporterande företags förväntade exportorderingång 2013–2021. Se förklaring nedan.

När Exportkreditbarometern genomfördes i höstas trodde 12 procent av de stora exportföretagen att orderingången skulle minska under det kommande året och för ett år sedan var andelen hela 56 procent. Nu har andelen som tror på minskade order krympt till 4 procent, den lägsta siffran på fem år.

Exportkreditbarometern genomförs två gånger om året och mäter såväl stora exportföretags förväntningar på de kommande tolv månaderna som hur det gångna halvåret har sett ut. Vårens fullständiga rapport presenteras den 7 juni.


Grafen

Frågan som ställdes var: Väntas exportorderingången under de kommande 12 månaderna ha:

Ökat                                 58 procent (51 procent i höstens mätning)
Varit oförändrad              38 procent (37 procent i höstens mätning)
Minskat                             4 procent (12 procent i höstens mätning)

 Om Exportkreditbarometern
Exportkreditbarometern har genomförts sedan 2013 och vänder sig exportföretag med en omsättning på minst 25 miljoner kronor. 200 exportföretag har svarat på undersökningen som genomfördes under perioden 6 april–4 maj 2021.

SEKLoading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT

  • Lydia Capolicchio modererade Välkommen Robot. Reportage

    "Våga ta steget till automation"

    Produktionstrender, inspirerande robotcase och säkerhet var några av punkterna när SIS samlade till årets robotevent.
    117