Foto: Epiroc.

Feb 5, 2019

Stark tillväxt för Epiroc


Orderingången upp 17 procent i fjärde kvartalet.

Orderingången för gruvutrustningsföretaget Epiroc ökade med 17% till MSEK 9 468 (8 058) i fjärde kvartalet, organisk tillväxt på 11%. Intäkterna ökade 25% till MSEK 10 558 (8 464), organisk tillväxt på 19%. Rörelseresultatet uppgick till MSEK 2 162 (1 528), inklusive kostnader relaterade till splitten från Atlas Copco och förändring i avsättning till långsiktiga incitamentsprogram på netto MSEK +8 (-50).

Under vårt första år som Epiroc uppnådde vi en stark tillväxt både för intäkter och resultat, parallellt med en framgångsrik uppdelning och introduktion av det nya bolaget. Vi redovisade ökad orderingång och intäkter med 16% respektive 22%. Rörelseresultatet ökade med 25% och rörelsemarginalen, justerad för splittkostnader och avsättningar för långsiktiga incitamentsprogram, ökade från 19,4% till 20,3%, säger vd Per Lindberg. Kundernas efterfrågan på vår utrustning, service och verktyg var fortsatt på en bra nivå under kvartalet.

Styrelsen föreslår utdelning om SEK 2,10 per aktie att betalas ut i två delar.
  • Jun 17, 2019

    Affärsläget för industrin försvagas

    Nyheter Även om en del fortfarande rapporterar ett utfall bättre än historiska genomsnitt följer utvecklingen i Sverige de allt svagare data som rapporteras i övriga Europa, menar Teknikföretagen.
    0
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT