Nya kombitrimmern 325ILK. Foto: Husqvarna.

Feb 3, 2021

Stanna-hemma-trenden lyckokast för Husqvarna


Avslutar ett rekordår.

I fjärde kvartalet ökade Husqvarnas nettoomsättning med 4% till 6 683 Mkr (6 408), eller med 13% justerat för valutakurseffekter. Rörelseresultatet var -944 Mkr (-493). Exklusive jämförelsestörande poster uppgick rörelseresultatet till  -129 Mkr (-310). Jämförelsestörande poster uppgick till -815 Mkr (-183) och hänför sig till effektiviseringsåtgärder i leveranskedjan som tillkännagavs i Q3 2020.

För helåret 2020 minskade nettoomsättningen med 1% till 41 943 Mkr (42 277) en ökning med 6% justerat för den lämnade verksamheten i tidigare divisionen Consumer Brands och valutakurseffekter. Rörelseresultatet var 3 669 Mkr (3 690). Exklusive jämförelsestörande poster uppgick rörelseresultatet till 4 484 Mkr (3 915) vilket motsvarar en rörelsemarginal på 10,7% (9,3).

“Vi uppnådde en fortsatt stark försäljningstillväxt under vårt säsongsmässigt minsta fjärde kvartal. Tillväxten var till stor del driven av våra kärnkategorier robot- och batteridrivna produkter, handhållna produkter och bevattningslösningar och stöttades av en förlängd trädgårdssäsong. Detta resulterade i en nettoomsättningstillväxt på 13%*. Utvecklingen var särskilt stark för divisionerna Husqvarna och Gardena, som ökade med 19%* respektive 13%* och där vi stärkte våra marknadspositioner. Byggindustrin påverkas hårdare av effekterna av Covid-19 och divisionen Constructions nettoomsättning minskade med 2%* under kvartalet," kommenterar vd Henric Andersson i rapporten.

"Det goda resultatet under det fjärde kvartalet avslutar ett rekordår där vi, som ett resultat av flera års dedikerat arbete, nu har nått våra finansiella mål, tillväxt, lönsamhet och kapitaleffektivitet, trots en volatil och utmanande omvärld präglad av Covid-19-pandemin. Koncernens nettoomsättning ökade med 6% under 2020 vilket visar vår starka position och flexibilitet att anpassa oss till snabba förändringar i efterfrågan. Stanna-hemma-trenden och en förlängd trädgårdssäsong bidrog också till tillväxten," skriver Henric Andersson.

Styrelsen kommer att till årsstämman föreslå en utdelning för 2020 på 2,40 kr per aktie (2,25).
  • May 7, 2021

    Streama film i Polestar 2

    Reportage Elbilstillverkaren satsar på streaming, Spotify och din egen smartphone som bilnyckel.
    62
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT