Foto: Husqvarna.

Sep 10, 2020

Stanna-hemma-trenden en framgång för Husqvarna


Nu vill styrelsen återinföra utdelningen.


Husqvarna Group har ökat nettoomsättningen med 21% för de första två månaderna av det tredje kvartalet 2020 (jämfört med motsvarande period föregående år och justerat för valutakursförändringar). Den starka utvecklingen har drivits av en förlängd trädgårdssäsong som avtog i slutet av augusti. 

Tillväxten har stärkts av stanna hemma-trenden kopplad till Covid-19 och positiva väderförhållanden. Produktmixen har varit gynnsam, både i Husqvarna och Gardena divisionerna med särskilt stark tillväxt i kategorier som robotgräsklippare och bevattningslösningar.
  
Styrelsen föreslår en återinförd utdelning och att poströstningsförfarande införs i bolagsordningen

Den 28 april 2020 beslutade styrelsen att dra tillbaka utdelningsförslaget för räkenskapsåret 2019 mot bakgrund av den osäkerhet Covid-19 orsakade. I tillägg uppgavs det att situationen kontinuerligt kommer att utvärderas. Styrelsen har nu utvärderat företagets finansiella utveckling och ställning liksom generella marknadsförhållanden och bedömer att ett återinförande av utdelningen är lämpligt. Därför har styrelsen beslutat att kalla till en extra bolagsstämma den 23 oktober 2020 för att besluta om att en utdelning om 2,25 kr per aktie skall utbetalas för räkenskapsåret 2019. Styrelsen noterar samtidigt att företaget har återbetalat de statliga bidrag som erhållits i Sverige kopplade till Covid-19 situationen och att inga bidrag har bokförts i räkenskaperna för 2020.  

Den extra bolagsstämman kommer också att besluta om förslaget från styrelsen att inkludera en möjlighet i bolagsordningen att tillåta rösträtt per post och att samla in fullmakter före bolagsstämmor. Mer information om den extra bolagsstämman lämnas inom kort i en separat kallelse till stämman.
 
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT