Max Fjaestad. Foto: BE Group.

Jun 3, 2019

STÅLÅRET 2019: Vart är vi på väg?


En framtidsspaning av BE Groups Max Fjaestad.

Hur utvecklar sig stålmarknaden framöver? Efterfrågan, handelshinder, råvarupriser och valutaeffekter är några områden som har påverkan.
Liksom deltagare i SVT:s ”På spåret” spanar vi intensivt efter tecken, ledtrådar och indicier som kan ge svar. Vissa saker svischar förbi snabbt, annat sägs i kryptiska gåtor, men en hel del är ganska klart.

I Teknikföretagens konjunkturprognos skriver chefsekonomen Mats Kinnwall att avmattningen i världsekonomin, som började i slutet av 2017 för att sedan ta en paus i början av 2019, kommer fortsätta under resten av 2019. Sedan ökar tillväxten igen redan 2020. Läs hela rapporten på Teknikföretagens hemsida.

De stora stålproducenterna har naturligtvis god omvärldskunskap och en tillfällig svacka i efterfrågan, samtidigt som de har betydligt högre kostnader för insatsmaterial (främst malm), är för dem en tuff kombination. Som marknadsledande producent presenterade därför ArcelorMittal den 7:e maj att man under en begränsad tid drar ner sin produktionskapacitet med ca 3 miljoner ton på årsbas. Bland annat genom att lägga verket i Krakow i malpåse. Det spekuleras i nyhetsbrevet Steel Business Briefing om att andra kan komma att följa exemplet om det behövs. Syftet är att matcha minskad efterfrågan med minskat utbud och därmed undvika priskrig.

Den 3:e maj publicerade Europeiska Kommissionen nya anti-dumping och anti-subsidie insatser, utvecklade för att säkerställa rättvisa marknadsvillkor för EU:s stålproducenter. Det bygger på en EU-lag instiftad i december 2017 och används nu första gången i praktiken för att tullbelägga import av plåt med organisk beläggning från Kina. Det blir tullar i intervallet 13,7% till 58,3% och är en förlängning med fem år av den ursprungliga antidumpningsåtgärden för dessa material som startades redan 2013. Skillnaden är således att den nya lagen gör det enklare att sätta upp skyddstullar om utländska producenter har otillåtet stöd.

Analysföretaget MEPS publicerade den 24 april en ny sammanställning av historiska priser och – mest intressant – prognos för utvecklingen av priserna månadsvis. För platta produkter förväntar de sig en stegvis sättning ner till en lägstanivå i juli som ligger cirka 15 EUR/t lägre än dagens nivå. Därefter stiger priserna igen fram till oktober, då man räknar med nivåer som ligger runt 15–20 EUR/t högre än idag. För långa produkter spås en liknande utveckling: ner cirka 15 EUR/t till juli och därefter upp igen 20 EUR/t till september. För armering spås en mindre sättning och ett större lyft. Troligen en säsongseffekt.

Priser och råvaror. Källa: BE Group.

Sammantaget ser jag en bild framåt med ganska små prisförändringar. En riktigt osäker parameter för oss svenskar är den nu så omtalade kronan. Varje 10 öres förändring av växelkursen motsvarar cirka 1 procent på priset för importerat stål. För inhemsk produktion slår det såklart mindre. I Svenska Dagbladet den 9 maj säger SEB:s chefsekonom Robert Bergqvist att det är ”riksbankens fel att kronan är så svag”. SEB spår fortsatt försvagning och varnar för att kronan kan komma att sjunka till 10,90 SEK/EUR fram till årsskiftet.

I samma tidning uttrycker Investors ordförande Jacob Wallenberg en oro för att den svaga valutan gör svenska exportföretag mindre konkurrenskraftiga på lång sikt.

– När de kan sälja sina varor billigt utomlands finns det en risk för att de tappar bort den nödvändiga effektiviseringen, säger han.

En glad nyhet är att medlemmarna i Stål & Metallföreningen rapporterar att man tillsammans sålt 1,45 procent mer stål (ton) från sina lager under första kvartalet 2019 jämfört med 2018.

Som avslutning hoppas jag att våra kära ”Tre Kronor” inte drabbats av devalvering utan lyckas med att ta ett tredje VM guld i rad i ishockey. När ni läser detta vet ni hur det gick, jag lever på hoppet!

Max Fjaestad
Produkt & Inköp, BE Group Sverige
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT