Max Fjaestad. Foto: BE Group.

Feb 26, 2019

Stålåret 2019 pekar mot fortsatt stabil utveckling


Experterna tycks ense om att industrikonjunkturen passerat zenit, men vi ser ändå många tecken på fortsatt stark efterfrågan på stålprodukter, skriver Max Fjaestad i BE Groups senaste marknadsanalys.

När jag skriver dessa rader är det nyår enligt den kinesiska almanackan. Det är slutet på hundens år och början på grisens. Grisen är sist av de tolv zodiakdjuren och hans motto är: ”Jag bevarar”. Kanske stämmer mottot in på 2019? Experterna tycks ense om att industrikonjunkturen passerat zenit, men vi ser ändå många tecken på fortsatt stark efterfrågan på stålprodukter.

I sin prognos för 2019 förväntar sig World Steel Association fortsatt tillväxt av stålbehoven, trots långsammare ekonomisk tillväxt generellt. De beräknar tillväxten ”konservativt” till att bli 1,4 procent. Störst förväntas tillväxten bli i Indien och man poängterar att det lokalt kommer att krävas tillskott av produktionskapacitet för att tillfredsställa behoven. Detta tillsammans med fastslagna handelshinder torde minska importflödet till EU. I en tillbakablick skriver World Steel också att den globala råstålsproduktionen 2018 nådde ungefär 1,81 miljarder ton, en ökning med 4,6 procent jämfört med 2017. Produktionen ökade i samtliga regioner utom i EU, som minskade 0,3 procent.

Stål- och Metallföreningens kvartalsvisa index över stålförsäljningen på den svenska marknaden 2018, visar en svag nedgång under fjärde kvartalet jämfört med samma period 2017. Helåret 2018 hamnar trots detta över förra årets försäljning, vilket ger den högsta nivån sedan nedgången 2009. Medlemmarna sålde tillsammans 1 363 kton vilket är 0,9 procent mer än 2017.

Prisutvecklingen – med euron som bas – efter september har i stort varit en spegling av det som hände tidigare. Priserna på varmvalsad grovplåt har sjunkit ungefär 1,5 procent, vilket motsvarar ökningen från sommaren till september. För bandplåt och rör har priserna sjunkit ca 2,5 procent. Långa produkter har en ganska stabil prisutveckling och vi får se vilken effekt den senaste tidens skrotprisuppgång för med sig framöver. Sjunkande priser på legeringsmetall och ökad import får höstens prisnedgång på rostfritt stål att hålla i. Jämfört med september 2018 har det sjunkit med cirka åtta procent. Även Aluminium priset har fortsatt nedåt. Sedan september har priset sjunkit med cirka 2,5 procent, orsaken är en sjunkande notering av Aluminium på London Metal Exchange.

Priser och råvaror. Bild: BE Group.

Den tidigare omskrivna US-Trade-utredningen mot råaluminiumproducenten Rusal kom fram till att det inte blir svartlistning. Det kunde utlöst ytterligare prisfall på LME, men så blev inte fallet. Marknaden hade räknat in beslutet i förväg.

Till sist en tanke av medlidande med alla offren för damm-katastrofen i Brasilien. Denna fasansfulla olycka har dessutom skapat en oro på marknaden beträffande utbudet av järnmalm. I skrivande stund är spotpriset i USD för järnmalm det högsta sedan 2014.

Max Fjaestad, produkt och inköp, BE Group Sverige
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT

  • dmgmori Reportage

    Globala jätten till Elmia Verktygsmaskiner

    Inom 30 mils radie från Jönköping hittar verktygsmaskinstillverkaren 80 procent av sina svenska kunder. Därför är det en självklarhet att ställa ut på Elmia Verktygsmaskiner.
    232