Foto: ABB.

Oct 23, 2019

Stabilt resultat för ABB


Framförallt stabilt inom elektrifiering medan det blåser motvind inom robotik och automation.

Intäkterna för ABB Group uppgick till 6 892 miljoner dollar (7 095) för tredje kvartalet. Operativt EBITA uppgick till 806 miljoner dollar (814) och ABBs nettovinst uppgick till 515 miljoner dollar (603). Orderingången i kvartalet uppgick till 6 688 miljoner dollar (6 917).

”Koncernen har levererat stabila resultat under kvartalet med tanke på svagare makroekonomiska förhållanden som påverkar vissa av våra kundmarknader, framför allt robot- och automatiseringsverksamheten”, säger Peter Voser, ordförande och koncernchef för ABB.

”Koncernen levererade ett stabilt resultat inom Electrification och Motion medan Robotics and Discrete Automation höll stånd mot starka motvindar. Vi såg en negativ påverkan från omvärdering av ett stort projekt inom Industrial Automation”, säger Timo Ihamuotila, ekonomichef på ABB.

Makroekonomiska indikatorer är blandade i Europa och Kina medan de försvagas i USA. Globala marknader totalt är fortsatt påverkade av geopolitiska osäkerheter.

Marknadsöversikt

Orderingången i Europa minskade med 2 procent (6 procent i dollar). Marknaden i stora länder som Sverige och Italien låg stabil. Orderingången i Frankrike, Storbritannien och Spanien ökade medan den minskade i Schweiz, Finland och Norge jämfört med motsvarande period föregående år. Orderingången i Tyskland minskade med 1 procent (5 procent i dollar).

Orderingången i Nord- och Sydamerika var 1 procent lägre (1 procent i dollar) med en god orderutveckling från Kanada men blandad på andra håll. Orderingången i USA var 1 procent lägre (1 procent i dollar).

I Asien, Mellanöstern och Afrika (AMEA) gick orderingången upp 1 procent (3 procent lägre i dollar). Orderingången var lägre i Kina och Sydkorea men hade en god tillväxt i Indien, Japan, Singapore och Förenade Arabemiraten. I Kina blev orderingången 5 procent lägre (7 procent lägre i dollar).

Förändring av struktur och avyttring

Transformeringen av ABB till en förenklad, flexibel och mer kundfokuserad organisation fortskrider väl. Demonteringen av koncernens regionstruktur förväntas i stort vara slutförd vid årsskiftet. Som ett resultat av implementeringen av transformeringsprogrammet förväntar sig ABB årliga kostnadsbesparingar (fullt ut från 2021) på i storlekordningen totalt 500 miljoner dollar inom koncernen. 

Arbetet med att avyttra Power Grids fortsätter. ABB förväntar sig att Power Grids kommer att drivas fristående inom ABB från 1 januari 2020. ABB följer tidsplanen enligt vilken transaktionen ska slutföras under första halvåret 2020.

ABBLoading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT

  • PLAY: Nynas med 90 år på nacken

    I veckan avslutades en av Sveriges största rekonstruktioner. Företaget grundat av Axel Ax:son Johnson fick som Sveriges första raffinaderi stor betydelse under andra världskriget och för bilismens framväxt.
    39