Klas Forsström, vd Munters. Foto: Munters.

Feb 13, 2020

Munters vässar ledningen


Levererar stabila siffror.

Luftbehandlingsföretget Munters upplevde en ojämn efterfrågan i fjärde kvartalet. Orderingång och nettoomsättning ökade med 6% respektive 5% och var oförändrade organiskt, jämfört med ett starkt fjärde kvartal 2018. Omsättningen uppgick till 1842 (1757) MSEK. Orderingången uppgick till 1845 (1735) MSEK och innehöll större ordrar inom Data Centers USA, däremot såg det industriella segmentet svagare efterfrågan. Justerad EBITA uppgick till 229 (225) MSEK. Justerad EBITA-marginal var något lägre till följd av en förändrad produktmix och tillfälligt högre personalkostnader inom områden med tillväxt.

Justerad EBITDA ökade 20% för helåret, huvudsakligen till följd av kostnads­besparingar inom Munters Full Potential programmet (FPP). Under 2019 uppnåddes kostnadsbesparingar i linje med förväntningar om en årlig kostnadsminskning på 210 MSEK.

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för 2019.

Under onsdagen meddelade Munters att man genomför organisatoriska förändringar, innebärande att den tidigare rollen i ledningsgruppen Global Operations förändras till Strategic Operations. Därutöver skapas två nya ledningsgruppspositioner, Innovation och Commercial Excellence.

Katarina Lindström, Group Vice President Global Operations och del av ledningsgruppen, har valt att lämna Munters till följd av att rollen Global Operations förändras, detta efter att ha säkerställt en god överlämningsprocess. Stefan Måhl har utsetts till interim Vice President, Strategic Operations.

Rekryteringsprocessen kommer att påbörjas inom kort.
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT