Orio ansvarar för lagerhållning, försäljning och distribution av Saab Original reservdelar och tillbehör till samtliga auktoriserade Saab Service Centers och Saab Parts Centers globalt samt säljer logistik- och distributionstjänster till tredje part.

Aug 15, 2018

Stabil marknadsandel i Saab-affären trots minskad försäljning


Orio minskar försäljning med över 20%

Orios nettoomsättning för andra kvartalet 2018 minskade med 23 procent jämfört med motsvarande kvartal föregående år och uppgick till 165 MSEK (214). Rörelseresultatet för kvartalet var 4 MSEK (2).

 • För perioden januari – juni 2018 var nettoomsättningen 319 MSEK (399), en minskning med 20 procent jämfört med motsvarande period föregående år. Rörelseresultatet för perioden uppgick till 3 MSEK (3).
 • Nedgången i nettoomsättning jämfört med motsvarande kvartal föregående förklaras delvis av att den recall-kampanj som under 2017 gav ett betydande intäktstillskott nu inte längre har samma positiva påverkan. Samtidigt har ökad aktivitet inom Saab-affären gjort att vi på flertalet marknader lyckats skydda våra marginaler och marknadsandelar jämfört med motsvarande kvartal föregående år, säger Jonas Tegström, vd i Orio AB.
 • Logistiksidan har växt i relation till 2017 och vi har fått in ytterligare kontrakt under våren, vilken givit en positiv effekt.
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten för kvartalet uppgick till 5 MSEK (-6) och soliditeten per den 30 juni 2018 var 73 procent (75).Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT

 • Teknik

  Dubbelt slipar bättre

  Beprövad TYROLIT-teknik med betydande förbättringar – det är nya TWIN FLAP-lamellrondellen.
  9