SSAB Finland har avslutat de fackliga förhandlingarna.

Apr 7, 2020

SSAB:s förhandlingar om permitteringar i Finland avslutade


Kapaciteten för stålproduktionen kommer att minska.

Förra veckan inleddde SSAB fackliga förhandlingar gällande tillfälliga permitteringar inom sin finska verksamhet till följd av svagare marknadsförutsättningar i spåren av Covid-19-pandemin.

Förhandlingarna rörde SSAB-koncernens anställda i Finland, exklusive dotterbolagen Ruukki Construction och Tibnor. Förhandlingarna har nu avslutats och det finns behov av tillfälliga permitteringar i tre veckor i genomsnitt under april-juni.

De tillfälliga permitteringarna gäller alla anställda i den finska verksamheten förutom i de ovan nämnda dotterbolagen. Exakt tidpunkt för permitteringarna beror på arbetsbelastningen inom olika funktioner och produktionslinjer. Kapaciteten för stålproduktionen kommer att minskas i takt med en svagare efterfrågan och en av masugnarna vid stålverket i Brahestad kommer att stängas tillfälligt under april månad.
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT