ssab

Foto: SSAB.

Oct 22, 2020

Resultatras för SSAB


Lägre efterfrågan och planerat underhåll tyngde kvartalet.

SSABs intäkter uppgick till 14 481 (18 840) Mkr i första kvartalet. Rörelseresultatet för samma period uppgick till -973 (300) Mkr, vilket var 1 273 Mkr lägre än det tredje kvartalet 2019. Stålmarknaden påverkades fortsatt negativt av minskad ekonomisk aktivitet efter utbrottet av Covid-19. Jämfört med andra kvartalet 2020 sjönk resultatet med 722 Mkr, främst beroende på kostnader för planerat underhåll om 670 Mkr.

Koncernchef Martin Lindqvist kommenterar:

Arbetet med att minimera effekterna av och riskerna med Covid-19 har fortsatt. Genom förebyggande åtgärder tillsammans med våra leverantörer undvek vi smittspridning i samband med underhållsstoppen. Årets planerade underhåll är nu genomförda och vi kan snabbt öka produktionen om marknaden så tillåter. Våra kostnadsbesparingar fortsatte att ge god effekt under tredje kvartalet och de fasta kostnaderna minskade med drygt 600 Mkr, jämfört med motsvarande period ifjol. En del av åtgärderna fortsätter in i fjärde kvartalet.

Under slutet av perioden förbättrades efterfrågan, främst i Europa och vi bedömer att aktiviteten blir något högre under fjärde kvartalet.
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT