SSAB RAhe

SSAB Rahe. Foto: Tähtikuva Oy, Pekka Rötkönen.

Oct 23, 2019

Resultatfall för SSAB


Försvagad konjunktur och extrem marginalpress på den europeiska marknaden.

Stålföretaget SSAB redovisar en försäljning för tredje kvartalet om 18 840 (19 038) Mkr. Rörelseresultatet, inklusive jämförelsestörande poster, uppgick till 150 (1 387) Mkr. Exklusive jämförelsestörande poster, uppgick rörelseresultatet till 300 (1 600) Mkr.

Resultatförsämringen var främst hänförlig till SSAB Europe, skriver vd Martin Lindqvist i rapporten. Efterfrågan i Europa var säsongsmässigt lägre och konjunkturförsvagningen gjorde att nedgången blev mer uttalad än normalt. Rörelseresultatet för det tredje kvartalet föll till -480 (460) Mkr. Den exceptionella marginalpressen på den europeiska marknaden fortsatte att påverka resultatet negativt. Även den planerade renoveringen av den ena masugnen i Raahe belastade kvartalets resultat. 

Efterfrågan för SSAB Special Steels försvagades under tredje kvartalet, framförallt i Europa. Leveranserna minskade och rörelseresultatet var lägre jämfört med det tredje kvartalet ifjol och uppgick till 358 (536) Mkr. Marginalerna försämrades under kvartalet framförallt på grund av högre kostnader för järnmalm.

Rörelseresultatet för SSAB Americas minskade till 522 (790) Mkr för det tredje kvartalet, främst beroende på lägre realiserade priser. Efterfrågan var relativt stabil och leveranserna ökade något jämfört med föregående kvartal.

Inför avslutningen av året ser stålföretaget en mer uttalad säsongsmässig avmattning än normalt.

"En rad åtgärder vidtogs redan under tredje kvartalet för att minska kostnaderna i koncernen; produktionstakten minskades vid flertalet linjer och den mindre masugnen i Oxelösund stängdes, antalet visstidsanställda minskades betydligt, förkortad arbetstid och tillfälliga permitteringar infördes tillsammans med att övriga kostnader drogs ned," skriver Martin Lindqvist i rapporten.

"För att ytterligare minska kostnader och kapacitet, så kommer den ena masugnen i Raahe att stängas ned i slutet av november. Samtidigt har vi en stark balansräkning, en låg nettoskuldsättningen samt begränsade skuldförfall kommande år, vilket ger goda förutsättningar att fortsätta att utveckla SSAB. HYBRIT-initiativet, med målet att producera fossilfritt stål, framskrider enligt plan och skapar ett stort intresse bland våra kunder."
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT