Foto: SSAB.

Apr 25, 2019

SSAB nära dubblar resultatet


Rekordresultat för både SSAB Special Steels och SSAB Americas.

SSABs försäljning uppgick till 20 017 (17 388) Mkr och rörelseresultatet uppgick till 1 674 (916) Mkr. Resultatet ökade med 758 Mkr jämfört med första kvartalet 2018, hänförligt till SSAB Americas och SSAB Special Steels. Rörelseresultatet var även högre jämfört med fjärde kvartalet 2018, då flera planerade underhållsstopp genomfördes.

Rörelseresultatet för SSAB Americas steg till 956 (129) Mkr för första kvartalet. Betydligt högre realiserade priser drev förbättringen jämfört med fjolårets första kvartal. Efterfrågan var fortsatt stark i de flesta segmenten.

Efterfrågan för SSAB Special Steels var fortsatt stark i de flesta segmenten. Rörelseresultatet ökade med 244 Mkr jämfört med första kvartalet 2018 och uppgick till 678 (434) Mkr. En mer stabil produktion bidrog till förbättringen.

Efterfrågan i Europa var relativt stabil under första kvartalet, medan råvarupriserna ökade. Under kvartalet genomförde SSAB Europe reparationer och underhållsarbete vid en av masugnarna i Raahe, vilket tillsammans med en viss marginalpress drog ned rörelseresultatet till 347 (657) Mkr.

"Aktiviteten fortsätter på en god nivå, framförallt inom seghärdade stål (Q&T) och för grovplåt i USA, medan svagare ekonomiska ledande indikatorer och försvagningen inom bilindustrin bidrar till en viss osäkerhet kring efterfrågan på stål framöver. Detta gör att vi sammantaget bedömer utsikterna för andra kvartalet 2019 som relativt goda för koncernen som helhet," säger SSABs vd och koncernchef Martin Lindqvist.
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT

 • Reportage

  Familjen Schmidt som i skärande bearbetning

  När Reinar var 7 år svarvade han häftstift medan brodern Erik, 5 år, matade stången från hallen. Idag arbetar tre generationer i familjeföretaget där gängverktyg alltid har varit huvudprodukten.
  288
 • John Ericson MAF Reportage

  Säljaren som blev vd

  Redan som nybakad ingenjör fick han anställning som säljare på maskinhandelsföretaget. Idag är han vd och sätter upp riktlinjerna, men han är inte den som detaljstyr.
  391

 • Teknik

  Laserrök - ett hälsofarligt ämne

  Lasermärkning, lasergravering, lasersvetsning med flera är tekniker som vi alla känner till, men hur många av oss känner till att laserröken är ett hälsofarligt ämne?
  15