Torbjörn Nilsson, Bandstål.

Dec 9, 2020

SSAB i nytt samarbete med Bandstål AB


Avtalet har föregåtts av många och intensiva förhandlingar.

För att ytterligare stärka positionen på den svenska och norska marknaden etablerar nu SSAB och Bandstål AB ett samarbete för att skapa ökad kundnytta.

I dagens intensiva och omväxlande affärsliv behövs flera olika kompetenser och resurser. Här passar Bandståls flexibla och snabba sätt att arbeta med klippning och slittade produkter i tunnplåt.

- Vi har letat efter en samarbetspartner för att ytterliga stärka vår position på våra hemmamarknader och Bandstål passar bra in i vårt nätverk av distributörer med olika kompetenser, säger Matts Nilsson, säljchef Sverige och Norge på SSAB.

Med sin geografiska position i Bångbro i Bergslagen - och verksamhet som ett stålservicecenter - har Bandstål en lång tradition av bearbetning, kundanpassning och snabba leveranser. De ser till att kompetensen och industrihistorien förs vidare i ett förädlat skick och samarbetet borgar för bra leveranser till kunderna.


Matts Nilsson, säljchef Sverige och Norge på SSAB.

- Som stålservicecenter möter vi många skilda behov och är en uppskattad samarbetspartner både bland stora och små kunder. Det är vår förmåga att skapa mervärde som kommer att vara avgörande för kunden – från standardkvaliteter till skräddarsydda produkter i höghållfasta stålsorter, säger Torbjörn Nilsson, ägare av Bandstål AB.

Långsiktighet
Avtalet har föregåtts av många och intensiva förhandlingar. Att ge sig in i nya relationer ställer krav på ömsesidig öppenhet, trovärdighet och samarbete. Förutom traditionella avtal och kontrakt så har även framtida investeringar dryftas, allt i akt och mening att skapa långvariga relationer mellan företagen.

- Det är inte gjort i en handvändning att få till ett sådan här avtal och nu när det är klart så hoppas jag verkligen att vi ska få ett långt - och för alla parter lönsamt - samarbete, säger Matts Nilsson.
 

Att etablera nya kontakter och samarbeten på en homogen marknad ställer stora krav på öppenhet och transparens mellan företagen. Alla berörda parter inom respektive företag har fått information och är införstådda med de villkor som gäller. Ambitionen är att erbjuda marknaden stor bredd och kompetens inom olika delar av stålbearbetning.

- Vi ser med stor tillfredställelse och tillförsikt fram emot ett bra samarbete för att gemensamt kunna ge god service till alla de kunder som behöver snabba och kvalitetssäkrade leveranser, oavsett om det är en liten post eller en större leverans, säger Torbjörn Nilsson.
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT