spm

Foto: SPM.

Nov 20, 2019

Volvo Cars väljer lösning för tillståndskontroll från SPM Instrument


Korta mätfönster och höga krav på integrering avgörande när valet föll på lösningen från SPM Instrument med tillverkning i Strängnäs.

Volvo Cars installerar Intellinova Parallel MB med HMI-display, från SPM Instrument, för tillståndskontroll i slutmonteringen på Volvo Cars anläggning i Torslanda. Systemets huvudsyfte är att göra högpresterande tillståndskontroll mer lättillgängligt i fabriken.

Intellinova Parallel MB i skåp med HMI-display.

Biltillverkningen i Sverige har stor inverkan på landets ekonomi. Bilindustrin står för en tiondel av landets export och sysselsätter ca 130 000 personer. Volvo Cars, som utvecklar och tillverkar personbilar, går starkt framåt i både Sverige och globalt. Torslandafabriken omfattar hela processen från tillverkning av karosser till slutmontering av personbilar.

Slutmonteringen är den del i fordonstillverkningen där alla delar ska komma på plats innan test och leverans, och i denna sektion ställs höga krav på tillgänglighet och tillförlitlighet. Ett stopp i tillverkningskedjan på grund av lagerskador eller andra typer av maskinfel kan försena produktionen och orsaka stora kostnader. Att undvika oplanerade stopp är därför högt prioriterat inom fordonsindustrin, och tillståndskontroll är i detta sammanhang en viktig faktor för ett lönsamt underhåll.

Volvo Cars i Torslanda har sedan tidigare installerat Intellinova Parallel MB, en liten och robust enhet för parallell konditionsmätning på fyra kanaler, på två helautomatiska bultbord som utför automatiserad ihopmontering av karossen med drivlinan. 

I en proof of concept-installation utökas nu tillståndskontrollen i slutmonteringen med ytterligare ett Intellinova Parallel MB-system, som med hjälp av DuoTech kontrollerar smörj- och mekanisk kondition i en vertikaltransportör före motormontering. Trots det mycket begränsade mätfönstret producerar det parallellt och kontinuerligt mätande Intellinova Parallel MB-systemet pålitliga mätresultat som förenklar planeringen av underhållsinsatser.

Den nya systeminstallationen är en version med HMI-display, ett lättanvänt gränssnitt som ger omedelbar översikt över den mekaniska konditionen på maskiner som övervakas av Intellinova Parallel MB. Mätutvärderingen presenteras i grönt-gult-rött baserat på manuellt inställda larmnivåer. Lösningen ger operatörerna direkt översikt över maskinkonditionen. Vid mätvärden som överskrider larmgränserna skickas larm automatiskt.

SPM Instrument i Strängnäs är världsledande inom tillståndskontroll. I snart 50 år har företaget levererat lösningar med överlägsen prestanda till industrier världen över. Som en komplett leverantör utvecklar och marknadsför SPM all teknik för att mäta, analysera och presentera konditionsdata från komplexa maskiner. 

Huvudkontoret ligger i Strängnäs, ca 60 minuter från Stockholm. Här ligger också forskning och utveckling, produktionsanläggning, marknadssupport och SPM Academy.  Koncernen SPM har ungefär 200 anställda, varav ca 80 arbetar på huvudkontoret. 

SPMLoading...

MEST LÄSTA

    Annons
  • Svetsproduktivitet i toppklass med X5 FastMig

    Svetsarens yrkesskicklighet är självklart grundläggande för snabb och effektiv svetsning, men den kan inte utnyttjas fullt ut om den inte matchas med rätt utrustning. Hur kan en svetsmaskin öka bågtidsfaktorn och skapa en produktivitet i toppklass?
    56

SENASTE NYTT