XC90 Ambulance, en av Nilssons nya bilmodeller. Foto: Nilsson Special Vehicles.

Oct 25, 2018

Specialbilstillverkaren minskar förlusten


Systematiska åtgärder mot flaskhals ger resultat.

Specialbilstillverkaren Nilsson Special Vehicles AB redovisade en nettoomsättning om 42 829 (30 055) KSEK i tredje kvartalet. Rörelseresultat före avskrivningar, EBITDA, förbättrades till -1 292 (-4 150) KSEK och resultatet efter skatt uppgick till -2 571 (-4 349) KSEK.

Det tredje kvartalet 2018 har inneburit fortsatt fokus på effektiviseringsarbete för Nilsson. Den huvudsakliga flaskhalsen är slutmonteringen, där vi systematiskt fortsätter åtgärda berörda processer för att reducera produktionstiden ytterligare, säger bolagets vd Fredrik Nilsson.

Våra löpande åtgärder har successivt fått genomslag i form av förkortade produktionstider, och även om det är en viss eftersläpning innan detta ger utslag i de finansiella siffrorna så är tredje kvartalet 2018 en förbättring jämfört med motsvarande period 2017, vilket gör att jag ser positivt på framtiden, säger bolagets vd Fredrik Nilsson.

Vi tittar också på den övergripande takten i produktionen och jag har tagit in kompletterande extern expertis för att med samlad kraft nå våra mål för processtider och ledtid snabbare. Vi har även beslutat att åtgärda ytterligare ett projektrelaterat konstruktionsfel som påverkar vissa bilar som är levererade till kund, denna gång på begravningsfordon. Detta åtgärdas i fabriken men påverkar bara delvis produktionstakten för det andra halvåret. Redan producerade bilar beräknas vara åtgärdade under fjärde kvartalet.

I augusti rullade ambulans XC90 nummer 100 ut från fabriken. Intresset för ambulansen är stort och den minskade orderstocken för ambulans beror huvudsakligen på säsongsvariationer i orderingången, säger Fredrik Nilsson. Faktum är att vår produktionslinje är fullbelagd för resten av 2018 och jag bedömer att vi nu har hanterat majoriteten av de barnsjukdomar som varit relaterade till den nya plattformen gällande ambulansen, säger Fredrik Nilsson.
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT

  • Solectro laserrök-1 Teknik

    Laserrök – ett mycket hälsofarligt ämne

    Lasermärkning, lasergravering, lasersvetsning mfl är tekniker som vi alla känner till, men hur många av oss känner till att laserröken är ett mycket hälsofarligt ämne?
    14