Jun 23, 2016

Sommarjobbet: Ingenjörstrainee på Högskolan i Gävle


Sommarlovet 2016 erbjuder Högskolan i samarbete med Teknikerjakten sommarjobb som ingenjörstrainee. Syftet är att väcka intresse för teknikutbildningar och visa möjligheterna med ett ingenjörsyrke.

Sommarjobbet erbjuds elever som läser andra året på Naturvetenskapliga- eller Teknikprogrammet vid gymnasieskolor i Gävle och Sandviken. I år deltar 22 elever från Vasaskolan i Gävle, Bessemergymnasiet och Göransonska skolan i Sandviken.

Under sommarlovets två första veckor har Högskolan i Gävle välkomnat 22 gymnasieelever till sommarjobb som ingenjörstrainees. Under 10 dagar har eleverna fått möta Högskolans teknikutbildningar samtidigt som de arbetat i ett skarpt projekt.

Målet med Ingenjörstrainee 2016 är att konstruera en laddningsstation för elcyklar. Projektet kallas Project SEBRA (Solar Energy Bicycle Recharge Arrangement) och resultatet ska placeras på ett av campusområdets redan existerande cykelställ.

- Jag såg ”Ingenjörstrainee” som en perfekt möjlighet att få reda på mer vad en ingenjör gör för något och vad det innebär. Jag har tänkt läsa vidare efter gymnasiet men vet inte till vad. Detta ger mig mer insikt för att göra ett bra val sen, säger Sarah-Ålivia Mänd som är en av två projektledare från eleverna.

På torsdag eftermiddag den 23 juni kl 14-15 slutredovisar våra traineer sin uppgift. Redovisningen äger rum på Högskolan i Gävle.

Ett hållbart projekt för framtiden

Uppgiften att bygga en laddningsstation för elcyklar som drivs av sol-el och resultatet ska placeras vid ett cykelställ på campusområdet. Genom projektet presenteras Högskolans utbildningar och eleverna får jobba med problemlösning, beräkningar och konstruktion i projektform – vilket är ett vanligt arbetssätt inom teknikbranschen.

- Det är en tuff uppgift som kräver en hel del av deltagarna samtidigt som den presenterar Högskolans olika ämnesområden både praktiskt och teoretiskt, säger Magnus Lemoine.

22 elever möter Högskolans teknikprogram

Eleverna har arbetat i projektgrupper för att klara tidspress och har haft olika uppgifter knutna till projektet med att bygga laddningsstationen. Under traineeperioden har ungdomarna fått göra allt från att ta fram skalenliga ritningar till att välja rätt material. Syftet är att möta Högskolans teknikutbildningar och ge en bild av en framtida arbetsmarknad. De fyra grupperna har haft arbetsområden inom:

 • Konstruktion av laddningsstationen – där samhällsplanerare, byggnadsingenjörer och maskiningenjörer är viktiga för vägledning.
 • Energigruppen – med energisystem och miljöteknik som bollplank.
 • Teknikgruppen som arbetar med produktutveckling av olika infästningar för installationer på konstruktionen.
 • Data och elektrogruppen – som arbetar med mätdata från solcellerna. Här finns data- och elektronikingenjörsprogrammet med lärare för vägledning.

Genom arbetsdagarna finns även presentation av industriell ekonomi för projektledning och flöde – faktorer som påverkar hela produktionsprocessen.

  - Att det är ett skarpt projekt är riktigt roligt. Vi har själva tagit fram ett projektnamn och driver arbetet i projektform. Projektledning och ingenjörsyrket innebär ofta arbeten i projekt och det lockar mig. Jag kan absolut tänka mig rollen som projektledare även i framtiden efter att jag har läst ett ingenjörsprogram, säger Adam Grudén, som är en av två projektledare från eleverna.

Ljungbergsfonden och Teknikerjakten

Stiftelsen Erik Johan Ljungbergs Utbildningsfond, i dagligt tal Ljungbergsfonden, är en av Sveriges största privata fonder för utbildningsprojekt inom teknik, naturvetenskap och entreprenörskap. Fonden finansiera Teknikerjakten som är ett samarbete mellan Högskolan i Gävle, skolorna i Gävle och Älvkarleby kommun samt näringslivet.
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT

 • Teknik

  5th Axis sätter en ny standard för 5-axlig bearbetning

  För tre år sedan introducerade Partille Tool ett helt nytt fabrikat på den svenska marknaden, amerikanska 5th Axis. Nu släpps flera nyheter inom uppspänning som hjälper till att öka produktivitet och lönsamhet.
  24