Foto: Absolicon.

May 14, 2018

Solfångartillverkaren från Härnösand varnar för vinst


Leveransen av produktionslinan till Heli New Energy i Kina, leder till oväntat stor vinst i första kvartalet.

Absolicons resultat för Q1 2018 blir en vinst på minst 4 miljoner efter att bolaget framgångsrikt installerat sin första produktionslina i Sichuanprovinsen och infört successiv vinstavräkning.

Absolicon har i april 2018 levererat merparten av sin första kompletta produktionslina till kunden Heli New Energy i Sichuanprovinsen. För att i framtiden undvika stora svängningar i resultaträkningen och för att ge en mer rättvisande bild av bolagets verksamhet har styrelsen beslutat att från och med 1 januari 2018 använda successiv vinstavräkning på projekten. I rapporten för Q1 som är under utarbetande är färdigställande graden för produktionslinan i Sichuanprovinsen beräknad till ca 65%.

Eftersom extern analytiker räknat med en betydligt lägre vinstmarginal på sålda produktionslinor föregriper Absolicon kvartalsredovisningen med denna ”omvända vinstvarning”.

Absolicon är ett börsnoterat svenskt solenergiföretag, specialiserat på koncentrerad solvärme. Solfångaren T160 arbetar upp till 160°C och har den högsta optiska verkningsgraden som någonsin uppmätts för ett kommersiellt tillgängligt litet paraboliskt tråg. Efter att ha uppnått banbrytande prestanda bygger nu Absolicon två robotiserade produktionslinor, en i Sverige och en i Kina som kommer att producera en 5,5 m2 solfångare var sjätte minut. Företaget kombinerar solenergiforskning med försäljning av solfångarfält till industrier som behöver hetta och ånga samt kompletta robotiserade produktionslinor för T160.
    Annons
  • Komplett och helautomatiserad spårbarhetsetikettering

    Upptäck vår kompletta och tillförlitliga etiketteringslösning för kretskort som ger möjlighet att automatisera spårbarheten och samla in smarta tillverkningsdata från produktionslinjer för ytmonterade komponenter.
    69
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT