Bror Tonsjö_Claes Tengström-1

Clas Tengström, vd på Bror Tonsjö AB och entusiastisk motor i den digitala omvandlingen på företaget. Foto: Bror Tonsjö.

May 22, 2019

Smartare produktion hos legotillverkaren i Kode


Familjeföretaget grundades 1962 och har kunder som Scania, Atlas Copco, Westinghouse och Parker. Nu driver tredje generationen kusiner igenom digitalisering av verksamheten. Läs om deras resa.

De är lite smartare än de flesta på Bror Tonsjö AB i Kode, eller Tonsjö rätt och slätt. Kanske i synnerhet vd Clas Tengström, som driver projekt digitalisering med entusiasm och kunskap. Tonsjö är förmodligen det SME-företag i det här landet som tagit det största klivet mot en smart fabrik.

– En mycket spännande resa vi gör tillsammans med Siemens och ÅF, säger Clas Tengström.

Med ett par anställda på 270 kvadratmeter la Bror Tonsjö 1962 grunden för det företag som idag, med 90 anställda på 6 000 kvadratmeter och som ägs av tredje generationens kusiner, tar steget in i framtiden som ett av landets mest drivande för digitalisering av verksamheten.

Företaget har hela tiden vuxit och utvecklats och kurvorna visar att Tonsjö efter krisen som drabbade alla 2008-2009 reste sig ur askan betydligt fortare än de flesta företag i branschen.
– I år kommer vi att landa på en omsättning på närmare 380 miljoner och nästa år 450. Vi har en bra tillväxt, säger vd Clas Tengström.
Det är delvis tack vare ett målmedvetet arbete med lean och effektiviseringar.

– Dagliga rutiner och förbättringar och mycket sunt förnuft. Vi började jobba med Produktionslyftet 2011.
Dessutom stora ordrar, inte minst från Scania som är storkunden. Tonsjö tillverkar hundratusentals lastbilsnav varje år och har en hel avdelning för ändamålet. Här tillverkas också bland annat specialgängor till stänger för Atlas Copcos gruvborrar, rostfria komponenter för kärnkraftindustrin åt Westinghouse, axlar till Parker Hanifins oljepumpar och mycket mer.

Företaget står alltså på solid grund med stabil ekonomi, låg personalomsättning, låg sjukfrånvaro och kompetent personal när man nu tar steget in i en ny framtid, en framtid som stakas ut i en riktning ny för oss alla – digitaliseringen.

En bra grund
– Vi satte oss ner i ledningsgruppen i februari 2017 och började titta ganska prestigelöst på var vi var då och var vi ville vara i framtiden, berättar Clas Tengström.
Resultatet av diskussionerna kallar de Tonsjö-resa 4.0 och den resan är företaget mitt uppe i just nu.

– En bra organisation med rätt man på rätt plats, väl fungerande processer och ett ordentligt lean-arbete i botten är förutsättningar för att påbörja en digital omställning, säger Tengström.
– Det är ingen idé att börja digitalisera någonting om man inte har lean och processer som är väldigt väl iordning. Jag tror många bolag missar detta. Har du nåt som är dåligt och digitaliserar det så blir det ännu sämre.

Hitta rätt partner
– Digitalisering ser olika ut för olika bolag, men man måste digitalisera från grunden, menar Tengström.
– Du kan köpa massor av del-IT-system, ett underhållssystem här, ett EMP-system där, ett lönesystem där, och så vidare – men utan att allt är sammankopplat med maskinerna kommer man aldrig att lyckas.

Det finns många aktörer på marknaden som kan erbjuda delar av systemen, men få som kan leverera hela lösningar.

– Det blev en hel del besök på olika IT-bolag, Swerea och FKG besökte oss för att se hur vi la upp resan för att få ett referensbolag i Sverige. Vi besökte Lindholmen och tittade på framtidsforkning, vi tittade på 3D printing och så vidare. Många besök, många möten.

Till slut fastnade ledningsgruppen för Siemens, som ville få en fabrik i Sverige där de kunde bygga upp sitt Mindsphere, lösningen för att IT-säkert få upp information från maskinerna till molnet och paketera informationen snyggt och prydligt.

Därefter fick Tonsjö 4.0-resan sitt definitiva avstamp under vecka 41 2017.
– Under tiden fram till avstampet förberedde vi oss noga genom att jobba med organisation och kompetens, vi anställde en ny teknisk chef, en ny produktionschef och så vidare.

Tusen frågor
Mycket tid och tankekraft har lagts på att analysera verksamheten för att utröna vad som ska kopplas ihop med vad och vilken information som är relevant i olika sammanhang för att få vettiga beslutsunderlag.

– Hur ska man koppla ihop verksamhetens alla "öar"? Vi kan ju exempelvis inte mäta hur verktygsförbrukning ihop med tool management påverkar cykeltiderna – hur kopplar man ihop det så man kan se nyckeltal och grafer? Vad blir vår slutförbrukning per bit? Är det en bra affär att kunna dra upp farten med ett dyrare skär? Hur kan vi koppla det här till SMED och 5S? och så vidare.

– Man vill ju koppla ihop allting för att få en helhetsbild.
Clas Tengström har jobbat mycket med lean och förbättringsarbeten på andra företag, innan han kom till Tonsjö för två år sedan. Både i Sverige och utomlands, bland annat i Schweiz.
– Jag har lärt mig olika kulturer och sett fördelen med att ha ett multikulturellt landskap. Vi har en stor del invandrare och nysvenskar på företaget och kulturskillnader gör bland annat att många är väldigt taggade på att jobba jul och nyår, när svenskarna helst vill vara lediga.

– Det blir en bra dynamik.
– Jag har också gjort mina misstag, och det kanske är därför jag vågar trampa på ganska ordentligt i den här resan nu.

Cell för cell uppkopplad
Av de fem verksamhetsområdena Supply chain, Produktion, Teknik, Kvalitet och Ekonomi koncentrerade man krafterna i första hand på Produktion.
– Man kan inte göra allt på en gång. Produktion kändes sjävklart att börja med.

Verkstaden är uppdelad i tre produktionsområden; Nav – där lastbilsnaven tillverkas, CVX – där man gör växelhus, och Special – där allt annat görs.
– Vi började i nav-hallen, där vi har sju produktionsceller. Vi inledde i Cell 6, den cell som var helt ny 2017.
– Vad är det då vi vill se? Listan var oändligt lång; Maskinstatus. Går maskin? Står den still? Antal artiklar, operatörer, verktygslarm, kvalité, OEE...
– Strukturen vi redan hade med ganska hög digitaliserinsggrad i övrigt i bolaget, gav oss en bra start.
– Det är den lätta biten. Nu gällde att koppla in alla maskiner, svarvar, CNC-fräsar, mätmaskiner, robotar, visionsystem, tvättar. Det är inte bara att koppla in en nätverkskabel... det ska vara rätt programvaror, rätt språkformat.

En fördel är naturligtvis att Tonsjö är mycket märkestrogna, där Okuma är det framstående maskinmärket, ABB levererar robotarna, Hexagon mätmaskiner och så vidare.

– Tillsammans med Siemens tog vi beslutet att start ett trepartssamarbete med ÅF för att via Mindsphere skapa alla grafer och paketera informationen på lämpligt sätt.
Tillsammans jobbar de tre för att bygga upp en helt digitaliserad fabrik.

Cellen består av en robot som först matar en svarv med ämnet som ska bli ett nav, efter svarvningen mäts den, därefter fräsning och slutligen tvättas detaljen innan roboten lägger den på pall.
– Alla delar är sammankopplade och det blir många IP-adresser i en cell där alla maskiner och givare har sina respektive adresser.
All data skickas upp till molnet, där den paketeras enligt givna direktiv och kan plockas ut i alla möjliga konstellationer i grafer, staplar och kurvor.
– Det fina är ju att vi får legobitar som vi sedan kan bygga de grafer vi vill ha för att ta de rätta besluten.

Det är kärnan för hela digitaliseringen; att samla information för ett ta rätt beslut, förebygga stopp och haverier, korta ställtider, öka produktiviteten och i slutänden för att öka konkurrenskraft och skapa kundnytta.

– Dessutom har vi kopplat upp vårt affärssystem mot molnet, så vi laddar även upp alla våra affärsdata. Det ska ske även med underhållssystem och så vidare.
På stolpar och väggar i hallen visualiseras också processerna på stora skärmar. En operatör har ofta hand om ett par celler och kan på skärmarna se vad som händer i granncellen när hon/han jobbar i den ena.

Steg för steg går resan vidare mot den smarta fabriken i Kode och nu har ytterligare produktionsceller kopplats upp och idag är hela nav-avdelningen uppkopplad.

Kräver ny kompetens
Omställningen är naturligtvis inte bara digital och produktionen består inte bara av maskiner. Här finns analoga människor också och för personalen är det naturligtvis en stor omställning.
– Tillsammans med RISE har vi dragit igång ett forskningsprojekt, där de intervjuat runt 50 av våra operatörer och produktionsledare om hur förändringen påverkar oss ur ett analogt perspektiv.

En annan fråga är vilken ny kompetens som krävs.

– Jag förväntar mig naturligtvis att operatören ska ta rätt beslut utifrån den information han får av systemet. Men för det måste han/hon få rätt utbildning.

Den diskussionen förs för närvarande med Chalmers och Göteborgs Tekniska College.

I slutet av året räknar Clas Tengström med att hela företaget är uppkopplat och att Bror Tonsjö AB har en smart fabrik. 4.0-resan går som tåget i Kode.
  • Jun 18, 2021

    ABB moderniserar i Grycksbo

    Nyheter Lösningen från ABB optimerar processen och uppfyller senaste kraven inom maskinsäkerhet.
    77
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT