Sensorer som gjuts in i metaller. Bild: RISE.

Apr 9, 2019

Smarta och uppkopplade gjutgods öppnar nya möjligheter


SKF och Husqvarna ser en rad kundfördelar med "smarta" produkter.

Nu kan gjutna material säga ifrån innan de går sönder. Forskare vid RISE har tillsammans med industrin tagit fram en ny teknik där sensorer gjuts in i metaller. Detta öppnar upp helt nya möjligheter för gjuteriindustrin.

När gjuteriet gjuter in sensorer i metaller kommer industrin att kunna koppla upp gjutgods mot internet. Det innebär att till exempel delarna i en motorsåg eller ett kryssningsfartyg kan skicka signaler om att en slitagedel behöver bytas ut innan komponenten går sönder.

-Sensorer har redan tidigare kunnat monteras på och i metall, men det nya är att de nu gjuts in och förenas med den gjutna metallen. Inifrån gjutgodset kan sedan sensorerna berätta om de krafter och spänningar som metallen utsätts för, samtidigt som de skyddas från tuffa miljöers slag, belastningar och slitage. Vi har strävat efter att bibehålla gjutteknikens kostnadseffektivitet så att extrakostnaden för ett gjutgods med ingjutna sensorer kan bli marginell, säger Raul Carlsson, forskare och projektledare vid RISE.

Raul Carlsson, RISE.

Husqvarna AB och SKF är två av företagen som deltar i projektet och de ser stora vinningar med den nya teknologin.

- Med den här tekniken kan vi konstruera produkter som håller längre. Våra kunder kommer att få veta när det är dags för service på produkten eller att en detalj behöver bytas ut. Det vet vi eftersom sensorerna i materialet berättar det för oss, säger Magnus Törnvall, Husqvarna AB.

- Industri 4.0 fokuserar på att allt ska digitaliseras så det här blir ett naturligt steg i den utvecklingen. Med sensorerna ser vi en möjlighet att utveckla vår produkt och kunna erbjuda kunden en smart produkt, berättar Björn Israelsson, SKF.

SKFLoading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT