May 29, 2020

Smart Automation från Östrand & Hansen


ANNONS. Östrand & Hansen har i över 40 år levererat kundunika automationslösningar och specialmaskiner till industriella kunder.

På senare år har anläggningarna som levererats varit mer komplexa och innehållit en stor mängd olika tekniker. 

”Vi har byggt på oss en stor erfarenhetsbank och har bred kompetens kring hur olika sensorer, kameror, robotar och annan utrustning kan samverka och kommunicera med varandra för att nå en så smart automation som möjligt som skapar största nytta i våra kunders produktion”, säger Mikael Ronder, VD för Östrand & Hansen AB.

Kunderna har ofta behov av att automatisera montering av en produkt eller få en automationslösning för ett helt tillverkningsflöde runt en produkt, produktfamilj eller tillverkningsmoment. 
Det är vanligt att det handlar om höga volymer, med krav på korta takttider, och då kommer vår kompetens kring mekaniska lösningar och kanske i kombination med robot väl till pass. Det gäller att hitta rätt lösning för varje enskilt fall, så att automationen blir kostnadseffektiv, samtidigt som kundens krav infrias. Men det gäller även att skapa lösningar med stor flexibilitet och snabba omställningar, så att produktionen kan ske i kortare serier. Det förenklar logistik och lagerhållning, vilket kan få en stor inverkan på produktionsupplägg och produktionskostnad.

I dagarna slutförs ett stort projekt till Orkla House Care (målarutrustning), där vi tagit fram en hel produktionsline för tillverkning av Minirollers i olika storlekar. En högvolymsprodukt som med rätt automationslösning blir kostnadseffektiv att tillverka i Sverige. Installation och driftsättning kommer ske hos kunden innan semestern. Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT