Anders Ekdahl, Strategisk rådgivare, affärsutvecklare och inspiratör med mångårig erfarenhet från eget företagande, VD- och styrelseuppdrag

Jun 15, 2018

Småindustri i större skala är smart industri


Svenskt entreprenörskap, svensk kreativitet och den svenska platta organisationen. Det är receptet för framgång.

Just med de egenskaperna har många företag vunnit framgång. Även om tankarna ofta går till IT-relaterade ”start-ups” är det samma recept inom stora delar av industrin. Tyvärr är tillverkningsindustrin investeringstung, vilket begränsar tillväxtmöjligheterna för småindustrier, och därför når många potentiella stjärnor inte den höjd de önskat. Att ta några steg på vägen klarar de flesta, men det riktiga lyftet blir för många bara en dröm.

Pengar, eller rättare sagt bristen på pengar, är ett dilemma för företag som vill växa. Varje nästa steg i fler och bättre utbildade medarbetare, automatiserade eller digitaliserade system, nya marknader, geografiskt eller branschmässigt är en investering som kräver kapital. Eftersom tillverkningsindustri ofta verkar på längre sikt än vad riskkapitalister har tålamod med är tillväxtfinansiering svårt. Därför får småindustrins ägare finansiera sig själva. När det talas om investeringar i ”tidiga skeden”, vilket inte är ovanligt bland finansiärer, fokuserar man på ”start-ups”. Att ett tidigt skede skulle kunna vara en investering i nästa generations teknik, till exempel automatiserad och digitaliserad verksamhet nämns sällan. Men entreprenörer är just entreprenörer och hittar ofta en egen lösning för att komma framåt.

Hur ska då småindustrin växa? Entreprenörskap är nyckeln, men kanske behöver fler entreprenörer agera gemensamt, inte så ensamt, envist och egensinnigt som ofta är fallet. Den egna tekniska idén är sällan så unik som man tror, det är sättet att hantera utmaningar och verkställa beslut som skiljer ut entreprenören från andra. Ibland beskrivs entreprenören som arbetsam, risktagande och lite klurig. Men vad händer om vi adderar egenskaper som snabbtänkt, handlingskraftig och situationsanpassad, något som entreprenörer vanligen är, men som ofta karaktäriserar den som är ”streetsmart”. Tänk om den långsiktiga strategin kompletteras ett dagligt agerande som handlar om att hitta möjligheter som skapar större framgång gemensamt med någon annan än vad som kan skapas enskilt. Att sätta sig i sammanhang som stärker det egna varumärket och ökar marknadsmöjligheterna.

Kanske är det partnerskap med leverantörer av den senaste tekniken, kluster av småindustriföretagare, gemensamma utbildnings- och rekryteringssatsningar, samlade exportaktiviteter och nätverk av ledare som byter erfarenheter som tillsammans kan göra skillnad. Hur det ska benämnas spelar ingen roll, men kanske är det en kombination av Gnosjöanda och att vara lite streetsmart som är den nya svenska småindustrimodellen. Ensam entreprenör är stark, men många entreprenörer tillsammans kan öka konkurrenskraften och därigenom lyfta småindustrin.

anders@andersekdahl.se
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT