IRB 1300 för små utrymmen. Foto: ABB.

Sep 24, 2020

Små robotar för trånga utrymmen


ABB utökar familjen med snabba och kraftfulla IRB 1300.

IRB 1300 förbättrar cykeltider drastiskt med klassledande lyftkapacitet, räckvidd och rörelsenoggrannhet samt med ett mindre fotavtryck för att öka produktivitet och flexibilitet i produktionslinjen.

ABB utökar sin familj av små sexaxliga industrirobotar med lanseringen av IRB 1300, för att möta efterfrågan på en snabbare och mer kompakt robot med kapacitet att snabbt lyfta tunga objekt eller laster med komplexa och ovanliga former.

IRB 1300 bygger på framgången hos ABB:s robot IRB 1600, för lastkapaciteter upp till 10 kilo, och erbjuder en 27-procentig förbättring i cykeltider och är nästan 60 procent lättare och 83 procent mindre än IRB 1600. Med en storlek på endast 220 millimeter gånger 220 millimeter är IRB 1300 utformad för att användas på små ytor, vilket möjliggör för fler robotar att arbeta på en begränsad yta.

”IRB 1300 är ett spännande tillägg till vår portfölj av små industrirobotar och innebär att vi nu kan erbjuda en ännu större bredd på kapacitet och prestanda”, säger Antti Matinlauri, chef för produkthantering på ABB Robotics. ”Vi har designat IRB 1300 för att hjälpa våra kunder att uppnå nya standarder för snabbhet och noggrannhet i takt med att de utvecklar lösningar för att lyfta tunga, komplexa eller ovanliga former, även på små ytor.”

Med förbättrad lastkapacitet och räckvidd för materialhantering, maskinunderhåll, putsning samt montering och testapplikationer riktar sig roboten mot områdena elektronik, mat och dryck, läkemedel, hantering av konsumentförpackade varor, paketering och logistikapplikationer.

IRB 1300 finns tillgänglig i tre huvudversioner – 11kg/0,9m, 10kg/1,15m och 7kg/1,4. Lastkapaciteten på 11 kilo för varianten med räckvidd på 0,9 meter är högre än någon konkurrerande robot i denna klass.

IRB 1300 drivs av ABB:s styrsystem OmniCore™ och erbjuder avancerad rörelsekontroll och sin bäst-i-klassen rörelsenoggrannhet, vilket möjliggör för den att hantera en ökad omfattning av applikationer såsom putsning och maskinunderhåll.

För att maximera användbarheten av IRB 1300 kan OmniCore-systemet utrustas med ett stort spann av extrautrustning som inkluderar fältbussprotokoll, visionlösningar, och kraftkontroll. OmniCore erbjuder också ett enkelt användargränssnitt på den intuitiva FlexPendanten, vilken har en multi-touch-display med standardgester såsom ”pinch”, ”swipe” och ”tap”, vilket möjliggör för kunder att snabbt lära sig hur man programmerar och manövrerar roboten.

IRB 1300 erbjuder 20 stycken Input/Output-portar, vilket är 50 procent mer än IRB 1600, för att möjliggöra för IRB 1300 att använda med mer avancerade gripdon eller sluteffektorer, vilket ger användare möjlighet att förbättra sin produktivitet genom att hantera ett ökat antal arbetsmoment samtidigt.

IRB 1300 är utrustad med inträningsskydd IP40 som standard och har också IP67-skydd mot fasta partiklar och vattenintrång, alternativt Foundry Plus2, utformad för att ge skydd i väldigt tuffa förhållanden i till exempel gjuterier eller anläggningar för bearbetning av metall. Den kan också utrustas med skyddsstandarden IPA Clean Room.

ABBLoading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT